FinanteSute de contribuabili care nu şi-au depus declaraţiile la Finanţe în cursul anului 2008 au intrat în vizorul inspectorilor fiscali. Este vorba despre persoane fizice autorizate, diverse firme, cabinete medicale şi cabinet de avocatură, care au primit recent decizii de impunere din oficiu. „În această situa­ţie se află 268 de agenţi economici. Pentru a nu intra în perioada de prescripţie de cinci ani, s-au întocmit, potrivit bazei noastre de date, decizii de impunere din oficiu”, a declarat Călin Arusti, purtătorul de cuvânt al Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Arad. În ceea ce pri­veşte sumele care trebuie recupe­rate, acestea diferă de la un contribuabil la altul, fiind cu­prinse între câteva zeci de lei pe lună şi câteva zeci de mii de lei pe lună.
Arusti mai spune că, procedura pri­vind stabilirea din oficiu a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau re­ţinere la sursă, conform Ordinului 3392/2011, se aplică pentru obligaţiile fiscale cuprinse în vectorul fiscal. „Stabilirea obligaţiei de plată se efectuează pentru fiecare impozit, taxă sau contribuţie cuprins sau cuprinsă în vectorul fiscal ataşat fiecărui contribuabil şi pentru fie­care perioadă fiscală pentru care nu au fost depuse declaraţii, conform legii, prin estimare, după re­gulile proprii impozitului, taxei sau contribuţiei supuse impunerii din oficiu. Stabilirea din oficiu a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor se face în cadrul perioadei de pres­cripţie de cinci ani. Organul fiscal competent este îndreptăţit să exa­mineze, din oficiu, starea de fapt, să obţină şi să utilizeze toate informaţiile şi documentele necesare pentru determinarea situa­- ţiei fiscale a contribuabilului”, a mai spus Arusti.
De menţionat că, în situaţia în care obligaţiile fiscale sunt stabilite din oficiu, de către Fisc, există o perioadă de 60 de zile de la primirea deciziei, în care agenţii economici se pot pre­zenta la administraţiile finanţelor pu­blice pentru îndeplinirea obligaţiilor declarative, fiind anulată decizia de impunere din oficiu. „În caz contrar impunerea din oficiu rămâne valabilă, fapt însă nedorit de către administraţia fiscală şi deloc benefic pentru contribuabili, care vor fi obli­gaţi la plata unor debite stabilite prin estimare, după regulile fiecărui impozit. Contribuabilii care deţin certificat digital calificat îşi pot verifica situaţia fiscală accesând portalul ANAF, pagina declaraţii electronice – Acces contro­- lat la dosarul fiscal. Este necesar să avem o foarte bună colaborare cu agenţii economici şi să găsim reacţie din partea acestora pentru depunerea formularelor fiscale pe baza datelor din evidenţa contabilă”, a încheiat Arusti.

Recomandările redacției