Finaanțele publică o dată la trei luni lista cu bunii platnici. Este vorba desprepersoanele fizice. În categoria contribuabililor care sunt cuprinși în listă fac parte și contribuabilii care se încadrează în situațiile prevăzute la art. 157 alin (2) și (3) din Codul de procedură fiscală, inclusiv cei care beneficiază de înlesniri la plată acordate potrivit legii și care se află în derulare. În categoria contribuabililor care nu fac obiectul publicării sunt cuprinși contribuabilii care au fost declarați inactivi temporar de către Registrul Comerțului sau care au fost declarați inactivi potrivit dispozițiilor din art. 92 din Legea nr. 207/2015 cu modificările și completările ulterioare. ANAF va publica lista contribuabililor persoane juridice care nu înregistrează obligații restante, trimestrial, până în ultima zi a primei luni din trimestrul următor celui de raportare. Lista poate fi vizualizată pe www.anaf.ro/ Servicii online/ Lista contribuabililor fără obligații restante, la acest link https://www.anaf.ro/restante/listaalba.xhtml

Recomandările redacției