punctajeCriteriile de evaluare, punctajele şi metodologia de punctare pentru organizarea licitaţiei pentru atribuirea traseelor de transport judeţean şi interjudeţean pe perioada 2013 – 2019 au fost modificate. Modificările au fost prezentate, ieri, la şedinţa Colegiului Prefectural.
Schimbările sunt puse în practică în urma ordinului comun al Ministerului Afacerilor Interne 240/2012 şi Ministerului Transporturilor 1614/2012, iar principala modificare îi vizează pe operatorii de transport pentru care este declanşată procedura insolvenţei. Operatorii de transport aflaţi sub incidenţa Legii 85/2006 privind procedura insolvenţei vor fi depunctaţi cu zece puncte în procesul de selecţie. „Autoritatea Rutieră Română acordă totuşi o dispensă operatorilor care înre­gistrează datorii către Bugetul de Stat până la limita sumei de 30.000 de lei, în sensul că nu se operează în baza de date respectivul certificat fiscal“, a susţinut Florin Galiş, şef agenţie ARR.
O altă noutate este prelungirea perioadei de valabilitate a programelor de transport judeţene de persoane, de la o perioadă de 60 de luni la 74 de luni. În acest sens, la capitolul criterii de evaluare pentru atribuirea traseelor pentru transportul public judeţean re­gulat de persoane va conta mult ve­chimea parcului de vechicule, precum şi dacă acestea sunt în proprietate. Un număr de zece puncte se vor acorda pentru fiecare vehicul aflat în proprie­tate sau deținut cu contract de leasing. Autovehiculele deținute cu contract de închiriere nu pot participa la atribuirea traseelor cuprinse în programele de transport județean.
Gradul de confort al autovehicu­le­lor, clasificate pe categorii, vechimea neîntreruptă pe traseu şi dotarea cu aer condiţionat sunt alte criterii în urma că­rora, companiile de transport pot obţine mai multe sau după caz, mai puţine puncte. Pentru un autobuz dotat cu aer condiţionat se dau cinci puncte. Nu în ultimul rând, operatorul de transport rutier nu poate participa la atribuirea traseelor județene, în cazul în care înregistrează obligații bugetare datorate și neachitate. „Transportul trebuie să se se desfăşoare, în primul rând în condiţii reglementate de lege, iar în al doilea rând, să fie cât mai apro­piat de solicitările beneficiarilor. Suntem obligaţi să asigurăm transport interjudeţean şi transport ju­deţean pe toate traseele pe care există călători care sunt interesaţi, iar acest transport să se facă într-un mod normat, acoperit de lege. În acest sens, modul de atribuire respectă atât condiţia legală, cât şi cea de adresabilitate către beneficiari“, a conchis Florin Galiş.

Recomandările redacției