Reprezentanții Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice Timișoara doresc să le comunice contribuabililor care sunt modalitățile prin care pot fi contactate structurile din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală.

Astfel, cei interesați pot intra în legătură cu fiscul apelând la: apelarea gratuită, 24 ore din 24, a serviciul TelVerde la numărul 0800 800 085, pentru sesizări privind refuzul de eliberare a bonurilor fiscale de către comercianți precum și pentru sesizarea actelor de corupție înfăptuite de către funcționari din cadrul Ministerului Finanțelor Publice şi instituțiile subordonate; apelarea numărului unic de telefon pentru asistența și îndrumarea contribuabililor, respectiv 0040 31 403 91 60; completarea formularului de contact de pe site-ul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, atașat link-ului https://www.anaf.ro/asistpublic/, pentru depunerea cererilor privind asistența și îndrumarea de specialitate în domeniul fiscal, cererilor de înscriere în audiență, cererilor sesizărilor sau propunerilor (petiții reglementate de OG nr. 27/2002), cererilor privind informațiile generale de interes public (conform Legii nr. 544/2001), cererilor privind asistența tehnică pentru servicii informatice. De menționat că formularul unic de contact se poate accesa gratuit, inclusiv de pe telefonul mobil, este disponibil întreaga zi și reprezintă singura modalitate de depunere electronică a cererilor enumerate, cu excepția cererilor transmite de mass-media.

Vor o relație mai bună cu contribuabilii

Alte modalități de contact sunt transmiterea prin poștă, cu confirmare de primire, în situația în care nu se optează pentru transmiterea cererilor online sau pentru deplasare la sediul instituției în vederea depunerii la registratură; înregistrare/înrolare în Spațiul Privat Virtual pe site-ul Agenției, www.anaf.ro – secțiunea „Servicii online – Serviciul înregistrare/înrolare persoane fizice și juridice spațiul privat virtual”, de unde se pot obține informații privind obligațiile fiscale, se pot descărca decizii de impunere, se poate verifica modul cum declară angajatorul contribuțiile de asigurări sociale, se pot solicita adeverințe de venit, certificate de atestare fiscală, se pot depune declarații și așa mai departe. Mai mult, se pot depune toate cererile atașate formularului de contact. Agenția Națională de Administrare Fiscală este preocupată de îmbunătățirea relației cu contribuabilii, dar și de creșterea calității și celerității serviciilor oferite de structurile Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice Timișoara, inclusiv ale Administrațiilor județene ale finanțelor publice din județele Timiș, Arad, Hunedoara și Caraș-Severin, susțin reprezentanții DGRFP Timișoara.

(L.Ș.)

Recomandările redacției