OLYMPUS DIGITAL CAMERAConform reprezentanţilor Direcţiei Generale a Finanţelor Publice (DGFP) Arad, 2012 a fost ultimul an în care angajatorii erau obligaţi să depună la Fisc fişele fiscale ale salariaţilor. Aceştia susţin că începând cu anul acesta, fişele fiscale devin istorie. Cu toate acestea, angajatorii vor avea în conti­nuare obligaţia de a raporta la Finanţe reţinerile de impozit pentru fiecare beneficiar de venit, însă vor face acest lucru cu ajutorul unui alt formular, care va putea fi depus şi online. „Elimi­narea fişelor fiscale este prevăzută în OG 30/2011, actul normativ care a modificat Codul Fiscal în luna septembrie a anului 2011. Printre altele, OG 30/2011 a reformulat ar­ticolul 59 din Codul Fiscal referitor la fişele fiscale (formular 210). În vechea formă, acest articol stabilea că informaţiile referitoare la calculul impozitului pe veniturile din salarii se cuprind în fişele fiscale, iar plătitorul de venituri are obligaţia să completeze aceste formulare pe întreaga durată de efectuare a plăţii salariilor şi să le păstreze pe întreaga durată a angajării. Copii după fişele fiscale trebuiau depuse la organul fiscal competent, pentru fiecare an, până în ultima zi a lunii februarie a anului curent, pentru anul fiscal expirat. Însă, odată cu modificarea articolului 59 prin OG 30/2011, angajatorii nu mai obligaţia să completeze şi să depună fişele fiscale. Prevederea se aplică începând de la 1 ianuarie 2012 pentru drepturile salariale şi asimilate salariilor după această dată. Acest lucru înseamnă că primul an în care nu se mai de­pun fise fiscale este 2013”, susţine Călin Arusti, purtătorul de cuvânt al DGFP Arad. Astfel, în locul fiselor fiscale, angajatorii vor avea obligaţia de a completa şi a depune începând din anul 2013 o declaraţie privind calcularea şi reţinerea impozitului pentru fiecare beneficiar de venit tot până în ultima zi a lunii februarie a anului curent, pentru anul fiscal care a trecut.
Formular modificat
Arusti mai susţine că declararea impozitului pentru fiecare beneficiar de venit se va face începând din 2013 cu ajutorul formularului 205, care a fost modificat substanţial prin Ordinul ANAF 1913/2012, publicat în Monitorul Oficial nr. 850 din 17 decembrie 2012. „Această declaraţie se depu­ne de plătitorii de salarii pentru impozitul pe salarii precum şi plătitorii altor categorii de venituri, acolo unde există obligaţia reţinerii la sursă a impozitului. Prin acest ordin s-au introdus în formularul 205 rubrici speciale referitoare la veniturile din salarii, care până acum nu existau, astfel încât angajatorii să poată completa această declaraţie în locul fişelor fiscale pe care le depuneau până acum. Mai mult de­cât atât, actul normativ stabileşte şi posibilitatea ca declaraţia 205 să poată fi depusă şi pe internet, prin utilizarea serviciului de depunere declaraţii on-line, existent pe portalul e-guvernare.ro. Până acum, această declaraţie putea fi depusă doar la organul fiscal competent în format electronic, pe suport magnetic sau optic, acelaşi lucru fiind valabil şi în cazul fişelor fiscale”, a ţinut să precizeze Arusti. De menţionat că, începând de anul acesta, angajatorii au o nouă obligaţie declarativă, dar de data aceasta, faţă de salariat. Potrivit prevederilor din OG  30/2011, angajatorii au obligaţia de a elibera, la cererea angajaţilor, un document care nu este un formular tipizat, însă trebuie să cuprindă cel puţin informaţii privind: datele de identificare ale contribuabilului; venitul realizat în cursul anului; deducerile personale acordate şi impozitul calculat şi reţinut.

Recomandările redacției