Administrația locală a stabilit  amplasamentele pentru desfăşurarea comerţului ambulant cu flori în zona cimitirelor, în perioada 30.10.2021 – 01.11. 2021. Acestea sunt următoarele: la Cimitirul Eternitatea (str. Poetului nr. 2-4) :   poarta I (str. Poetului intersecția cu str. Câmpul Liniştii):  2 locuri  și la   poarta II- 2 locuri. La  CimitirUL Pomenirea (Calea Bodrogului nr. 1) :   poartă – 8 locuri; la Cimitirul din cartier Grădiște (Calea Zimandului): poarta I – 2 locuri;  poarta II:  2 locuri. La  Cimitir cartier Gai (str. Toth Arpad) : poartă: 2 locuri, la  cimitirul cartier Bujac  (str. Dimitrie Ţichindeal) : poarta I  – 2 locuri și –  poarta II:  2 locuri ;  Cimitir cartier Micălaca (str. Mioriței): poarta I:  2 locuri și  poarta II- 2 locuri; la Cimitir cartier Aradul Nou (str. Merişor):  poartă: 2 locuri, la  Cimitir cartier Sânicolaul Mic (str. Ioan Fătu nr. 76):  poartă: 2 locuri.  Suprafaţa atribuită pentru un loc de vânzare este de 1,00 mp, iar fiecare comerciant poate ocupa un singur amplasament, cu asigurarea distanței de minim 2,00 m între amplasamente. Locurile de vânzare se vor atribui în limita stabilită, în ordinea numerelor de înregistrare a cererilor, pentru producători (cu atestat de producător), cu sediul social în judeţul Arad. Locurile rămase libere după repartizarea către beneficiarii menţionaţi se pot aloca acelor comercianţi care deţin coduri CAEN pentru comerţ ambulant cu sediul social în judeţul Arad.  Cererile de ocupare a domeniului public se depun direct/personal de către solicitant sau prin împuternicit în condițiile legii (procură/împuternicire notarială) la Primăria Municipiului Arad, Serviciul Relaţii cu Publicul și Asociații de Proprietari (camera 5 din Palatul Cenad).  Comerțul ambulant cu flori se desfășoară numai după achitarea taxei pentru ocuparea domeniului public la Direcția Venituri din cadrul Primăriei Municipiului Arad.Documentaţia pentru obţinerea acordului va cuprinde: cererea tip pentru obţinerea acordului de ocupare a domeniului public, care se găseşte pe site-ul Primăriei Municipiului Arad la adresa www.primariaarad.ro şi la Serviciul Relaţii cu Publicul și Asociații de Proprietari (camera 5 din Palatul Cenad) din cadrul Primăriei Municipiului Arad. Nu în ultimul rând, activitatea se va desfășura cu respectarea măsurilor de protecție sanitară stabilite prin legislația în vigoare, aferentă pandemiei de Coronavirus COVID-19.În cazul constatării nerespectării acestor condiţii, acordul se consideră retras de drept.

Recomandările redacției