Consilierul judeţean PSD Florin Tripa este de părere că în ultima perioadă s-au deschis public mai multe fronturi de discuţie, cu privire la strategia de dezvoltare a staţiunii Moneasa, fără însă a se atinge obiective concrete sau identifica surse de finanţare. „Discuţiile la care fac referire au avut doar rolul de a potenţa imaginea publică a unor domni din dreapta spectrului politic, abordarea fiind generală, superficială şi lipsită de substanţă. O analiză mai profundă însă relevă necesitatea unei abordări integrate şi presupune utilizarea complexă a mai multor surse de finanţare în cadrul fiecarui proiect dedicat. Vorbim aici des­pre infrastructură, resurse umane, echipament. PSD Arad a eleborat un studiu complex ce vizează revitalizarea sectorului balnear de la Moneasa, aspect care va genera evident o creştere a fluxului de turişti. Este de aşteptat ca implemen­tarea unor astfel de măsuri, prin îmbunătăţirea infrastructurii zonelor turistice şi a serviciilor conexe, să determine creșterea numărului mediu de salariați, dar și creşterea calitativă, la standarde europene, a ansamblului condiţiilor de practicare a turismului. Trebuie avut în vedere că pentru perioada 2014- 2020, industria turistică în ansamblu, în general şi turismul balnear în particular, vor beneficia de               diverse resurse financiare. Printre cele mai importante sunt Fondurile Structurale şi de Investiţii europene  puse  la  dispoziţia  României  prin  Programele  Operaţionale  Naţio­nale. Alternativă care nu nu­mai că nu trebuie neglijată, dar trebuie privită prioritar ca sursă de finanţare.
Trebuie înţeles faptul că deşi primarul comunei Mo­neasa, Ioan Herbei, are o serie de realizări notabile în plan administrativ, primăria nu poate susţine financiar în regim de cofinanţare proiecte precum construcţia unui Aquapark sau a unui centru integrat Wellness – SPA. Consiliul judeţean poate şi trebuie să fie partenerul edilului în proiecte de asemenea anvergură. Este în schimb necesar ca discuţiile legate de dezvoltarea staţiunii Moneasa să se înscrie într-o etapă nouă, una a seriozităţii şi respon­sabilităţii investiţionale”, afir­mă consilierul judeţean Florin Tripa.
(G.C.)

Recomandările redacției