OLYMPUS DIGITAL CAMERACâteva sute de arădeni în vârstă de 45 de ani şi-au găsit anul trecut un serviciu, pe baza stimulentelor oferite de la stat angajatorilor. Aceştia au fost scutiţi de contribuţiile datorate la bugetul asigurărilor pentru şomaj, pentru că au încadrat în muncă şomeri trecuţi de această vârstă.
În 2012, peste 600 de şomeri cu vârsta de peste 45 de ani au fost angajaţi, pe baza facilităţilor de care beneficiază angajatorii pentru încadrarea acestora în muncă. Anga­jatorii care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată şomeri în vârstă de peste 45 de ani sau şomeri care sunt părinţi unici susţinători ai familiilor monoparentale sunt scutiţi, pe o perioadă de 12 luni, de plata contribuţiei datorate la bugetul asi­gurărilor pentru şomaj, aferentă persoanelor încadrate din aceste cate­- gorii. Aceştia mai primesc lunar, pe această perioadă, pentru fiecare persoană angajată din aceste categorii, o sumă egală cu valoarea indicato­rului social de referinţă în vi­goare, cu obligaţia menţinerii raporturilor de muncă ori de serviciu cel puţin doi ani.
De aceste facilităţi, cu excepţia scutirii de la plata contribuţiei la bugetul asigurărilor pentru şomaj, datorată de angajator beneficiază şi angajatorii care, în raport cu numărul de angajaţi, şi-au îndeplinit obligaţia, potrivit legii, de a încadra în muncă persoane cu handicap, precum şi angajatorii care nu au această obligaţie legală, dacă încadrează în muncă pe durată nedeterminată persoane cu handicap şi le menţin raporturile de muncă sau de serviciu cel puţin doi ani.
Numărul absolvenţilor arădeni care şi-au găsit un serviciu, după ce patronii de firme au fost motivaţi să îi angajeze este însă mai mic. În anul 2012 au fost încadrați prin intermediul acestei facilități prevăzute de lege, doar 138 de persoane.
Angajatorii care încadrează în muncă pe durată nedeterminată absolvenţi ai unor instituţii de învăţă­mânt sunt scutiţi, pe o perioadă de 12 luni, de plata contribuţiei datorate la bugetul asigurărilor pentru şomaj. Angajatorii mai primesc şi subvenţii în funcţie de nivelul studiilor absolvenţilor. Cei care încadrează în muncă pe durată nedeterminată absolvenţi din rândul persoanelor cu handicap primesc lunar stimulente financiare, pentru fiecare absolvent pe o peri­oadă de 18 luni. Acestea sunt acordate prin Agenţia Judeţeană de Ocu­- pare a Forţei de Muncă.

Recomandările redacției