În buna tradiție statornicită, Cenaclul arădean maghiar „Toth Árpad” își desfășoară  ședințele literare, de câțiva ani încoace, la Biblioteca Jude­țeană „Alexandru D. Xe­nopol”.
Astăzi, de la ora 18.00, în Sala de lectură, cenaclul va avea ca subiect de dezbatere „Fondatori ai școlilor arădene”, o temă prezentată și moderată de prof. Mihály Matekovics.
De-a lungul timpului membrii cenaclului au dezbătut aspecte legate de literatură, istorie, sociologie, arte, politică, personalități, curente, opere, reprezentative pentru comunitatea maghiară arădeană.
Sala de lectură a bibliotecii arădene va primi curând numele Societății culturale „Kolcsey”, socie­tate care a avut un rol hotărâtor la deschiderea bibliotecii orășenești din Arad.
De altfel, Societatea Culturală „Kolcsey” a avut inițiativa construirii edificiului Palatului Cultural (în anul 1901), o clădire care urma să adăpos­teas­că muzeul local, biblio­teca oraşului şi o sală de concerte.
Construcția Palatului a durat doi ani (1911-1913), s-a realizat după planurile arhitectului arădean Ludovic Szántay, iar inaugurarea festivă a avut loc în 25 octombrie 1913.
Palatul Cultural a fost primul sediu al bibliotecii arădene.
(F.C.)

Recomandările redacției