Investițiile în zonele montane au fost încurajate substanțial în acest an. Agenția pentru Finan­țarea Investițiilor Rurale a în­cheiat peste 4.500 de contracte de finanțare care au ca obiect investiții în zona montană și pentru care s-au efectuat plăți în valoare totală de 230,6 mili­oane de euro. Alocarea distinctă acordată prin Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 (PNDR 2020) pentru finanțarea investițiilor realizate în zona montană este de 683 mililioane euro.
„Zona montană este o prioritate pentru AFIR, iar pro­iec­tele din această zonă consti­- tuie o necesitate pentru dezvoltarea durabilă a mediului rural. Alocarea distinctă dispusă în sesiunile de finanțare și interesul crescut al beneficiarilor pentru accesarea fondurilor PNDR 2020 urmăresc dezvoltarea și stabilizarea populației în zona montană. Până în prezent, am finanțat 154 de ferme și mai multe proiecte de procesare a produselor agricole, am susținut financiar realizarea și moder­nizarea a 1.192 kilometri de rețele de apa sau apa uzată și a peste 1.450 de kilometri de drumuri comunale, agricole și forestiere în zonele montane” au susținut reprezentanții Agen­ției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale.
Cele mai multe investiții în zona montană au fost finanțate pentru instalarea a 1.998 de tineri fermieri prin intermediul Submasurii 6.1, pentru care, AFIR a semnat decizii de finanțare în valoare de 81 milioane de euro. Pentru dezvoltarea fermelor mici prin Submăsura 6.3, AFIR a înche­iat 1.952 de contracte de finan­țare cu o valoare de peste 29,3 milioane de euro. De asemenea, au fost contractate proiecte de investiții în exploatații agricole prin Submăsura 4.1 și proiecte de înființare sau modernizare a uni­tăților de procesare a produselor agricole prin Submăsura 4.2, cu o valoare cumulată de peste 52 milioane de euro.
Investițiile în infrastructura din zona montană au fost finan­țate prin intermediul Submasurii 7.2 -Investiții în crearea și modernizarea infrastructurii de bază la scară mica, pentru care AFIR a semnat 297 de contracte în valoare totală de peste 276 milioane de euro. De asemenea, 147 de contracte în valoare totală de 48,6 milioane de euro au fost semnate prin intermediul Submasurii 7.6 – Investiții asociate cu protejarea patrimoniului cultural.

Recomandările redacției