Agricultorii arădeni pot solicita fonduri nerambursabile pentru produsele din sectorul pomicol. Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale a lansat sesiunea de primire a cererilor de finanțare aferente submăsurii 4.2a „Investiții în procesarea/marketingul produselor din sectorul pomicol” din cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 (PNDR 2020).

Sesiunea de depunere a proiectelor se desfășoară în perioada 19 august 2019, ora 9.00 – 31 ianuarie 2020. „Precizăm că alocarea financiară pentru sesiunea anuală continuă este de 26.800.000 de euro, împărțită astfel: 10.000.000 euro pentru îmbunătățirea competitivității producătorilor primari printr-o mai bună integrare a acestora în lanţul agroalimentar prin intermediul schemelor de calitate, creșterea valorii adăugate a produselor agricole, promovarea pe piețele locale, a circuitelor scurte de aprovizionare, grupurilor de producători și a organizațiilor interprofesionale ( DI 3A) și 16.800.000 euro, pentru facilitarea diversificării, a înfiinţării şi a dezvoltării de întreprinderi mici şi a creării de locuri de muncă (DI 6A)“, susțin reprezentanții AFIR.

Investițiile sprijinite în cadrul acestei submăsuri sunt destinate atât întreprinderilor de prelucrare și comercializare a fructelor, cât și marketingul produselor din fructe pentru: modernizarea și crearea de unități de procesare; introducerea de noi tehnologii pentru dezvoltarea de noi produse și procese tehnologice; creșterea valorii adăugate a produselor din sectorul pomicol; îmbunătățirea controlului intern al calității și nu în ultimul rând, pentru creșterea numărului de locuri de muncă.

Prin submăsura 4.2a, sprijinul public nerambursabil este de 50% din totalul cheltuielilor eligibile pentru IMM-uri și 40% pentru întreprinderi mari. Valoarea finanțării acordate poate ajunge până la 1.500.000 de euro în funcție de tipul de beneficiar și de investiția propusă prin proiect.

Cererile de finanțare se depun online, pe pagina oficială a agenției.

 

Recomandările redacției