Fondurile asociaţiilor de proprietari din condominii între obligaţii şi beneficii

0
344

Asociaţiile de proprietari din construcţiile condominiale (blo­curile de locuinţe), se înfiinţea­ză în temeiul Legii 230/2007, cu scopul reprezentării şi sus­ţinerii intereselor comune ale proprie­tarilor, interese legate de folo­si­rea bunurilor aflate în proprie­- tatea comună indiviză din clădirile care alcătuiesc res­pectivele condominii.
Pentru buna funcţionare a oricărei asociaţii de proprietari, conform legii, se constituie în mod obligatoriu două fonduri băneşti: fondul de rulment şi fondul de reparaţii.
Fondul de rulment se constituie în scopul asigurării plăţilor curente şi se dimensionează astfel încât să poată acoperi integral cheltuielile curente ale condominiului la nivelul unei luni calendaristice cu cele mai mari cheltuieli.
Pentru repararea părţilor de construcţii şi a instalaţiilor afla­te în proprietatea comună, asociaţiile de proprietari constituie un fond de reparaţii; acest fond are o perioadă de folosire strict determinată, deci limitată, şi poate fi folosit doar cu acordul adunării generale şi doar în conformitate cu bugetul de venituri şi cheltuieli.
Urmărirea constituirii celor două fonduri şi a cheltuirii sumelor care le constituie este atribuţia comitetului executiv al fiecărei asociaţii de proprietari în parte.
Sumele rezultate din aplicarea penalităţilor de întârziere la plata cheltuielilor comune ale asociaţiei vor constitui un fond distinct: fondului de penalităţi, şi se vor utiliza numai pentru plata penalizărilor impuse asociaţiei de proprietari de către terţi şi pentru cheltuieli de reparaţii ale proprietăţii comune sau pentru alte cheltuieli de natură administrativă.
Un alt fond distinct care se poate constitui în cadrul aso­ciaţiilor de proprietari (numai dacă este cazul), este fondul special, format din veniturile obţinute din activităţi econo­mice sau din alte activităţi; în fondul special se vor vărsa şi veniturile din închirierea pro­prietăţii comune: faţade (pentru reclame şi firme luminoase), terase (pentru antenele operatorilor de telefonie şi tv), spaţii pentru desfăşurarea unor acti­vităţi economice etc. Aceste fonduri speciale se vor utiliza în exclusivitate pentru îmbună­tăţirea confortului şi eficienţei condominiului, pentru întreţi­nerea şi repararea proprietăţii comune.
Acest fond special poate fi chiar foarte benefic acolo unde se poate constitui. „În Arad avem chiar mai multe asociaţii de proprietari care au realizat lucrări de reabilitare termică a blocurilor folosind aceste fonduri speciale”, spune Dorina Lupşe, preşedinta Uniunii Locale a Asociaţiilor Locative Arad.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.