vingaIon Băeşu, fost viceprimar al comunei Vinga, se află în atenţia Agenției Națio­nale de Integritate (ANI), după ce instituţia a constatat existența stării de in­- compatibilitate, „ca urmare a exercitării simultane a mai multor funcții și cali­tăți, contrar prevederilor legale”.
ANI precizează că „Băeşu Ion s-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 20 iunie 2008 – 02 iunie 2012, întrucât a deținut, simultan, funcția de viceprimar al Comunei Vinga, dar și funcția de administrator al S.C. PREMIER’S WEST S.R.L.”.
Astfel, viceprimarul nu a respectat dispozițiile art. 87, alin. (1), lit. d) din Legea nr. 161/2003, potrivit cărora „funcția de primar şi viceprimar […] este incompatibilă cu […] funcţia de […] administrator, […] membru al consiliului de administraţie […] la socie­tăţile comerciale […] precum şi la instituţiile publice”.
Agenţia Naţională de Integritate mai face precizarea că persoanele eva­luate au fost informate despre declan­șarea procedurii de evaluare, elemen­- tele identificate, precum și drepturile de care beneficiază – de a fi asistate sau reprezentate de un avocat şi de a prezenta date sau informații pe care le consideră necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris, viceprimarul Băeşu nedepunând la dosarul de evaluare un punct de vedere în exercitarea dreptului la apărare.
„Fapta persoanei cu privire la care s-a constatat […] încălcarea obliga­ţiilor legale privind […] starea de incompatibilitate constituie abatere disciplinară şi se sancţionează po­trivit reglementării aplicabile demnităţii, funcţiei sau activităţii res­- pective. Persoana față de care s-a constatat starea de incompatibilitate este decăzută din dreptul de a mai exercita o funcție sau o demnitate publică  pe o perioadă de 3 ani de la data eliberării, destituirii din funcția ori demnitatea publică respectivă, sau a încetării de drept a mandatului. Dacă persoana a ocupat o funcție eli­gibilă, nu mai poate ocupa aceeași funcție pe o perioadă de 3 ani de la încetarea mandatului”, precizează comunicatul ANI.
Dacian Don

Recomandările redacției