Sante-consommation-medicaments-3 i me  geÎn vederea respectării prevederilor Directivei pentru combaterea plăţilor întârziate, Casa Naţională de Asigurări de Sănătate a modificat, începând cu luna iulie 2013, calendarul de plăţi pentru medicamente şi materiale sanitare. Astfel, în luna iulie 2013 s-au efectuat plăţi pentru medicamente şi materiale sanitare pe programe de sănătate aferente lunii ianuarie 2013 şi lunii aprilie 2013.
În luna august s-au efectuat plăţi pentru medicamente cu si fără contribuţie personală pentru luna octombrie 2012 (medicamente eliberate conform vechilor reglementari şi calendar de plăţi) şi pentru luna aprilie 2013 (me­dicamente eliberate conform actualului contract-cadru).
Pentru medicamente şi materiale sanitare pe programe de sănătate s-au efectuat plăţi aferente consumului din luna februarie 2013 (conform vechilor reglementări şi calendar de plăţi) şi plăţile aferente lunii mai 2013 (conform noului contract – cadru). „În aceeaşi formulă se vor efectua plăţile până la finalul anului. Astfel, în această lună se vor efectua plăţi pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală pe luna noiembrie 2012 şi luna mai 2013, iar pentru medicamente şi materiale sanitare pe programe de sănătate, pe lunile martie şi iunie 2013“, susţin repre­zentanţii CAS Arad.
În luna octombrie, se vor efectua plăţi pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală, pe luna decembrie 2012 şi iunie 2013, iar pentru medicamente şi materiale sanitare pe programe de sănătate, pentru luna iulie 2013.
În luna noiembrie 2013, se vor efectua plăţi pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală, pe luna ianuarie 2013 şi iulie 2013. În luna decembrie, se vor efectua plăţi pentru luna februarie 2013 şi august 2013.
Acest efort financiar are, de asemenea, rolul de a respectea angajamentele de plată asumate de Guvernul României cu partenerii internaţionali.

Recomandările redacției