În primăvara acestui an în urma unei sesizări venite din orașul Pecica, comisari ai Gărzii Naționale de Mediu-Comisariatului Județean Arad au constatat depuse pe o proprietate privată din localitate, o cantitate de 106 tone de deșeuri de tonere și alte categorii de deșeuri de către firma SC Ecotech-Trade SRL din București.

În urma controlului a fost încheiat proces verbal de constatare a contravențiilor aplicându-se sancțiunea în valoare de 60.000 lei conform O.G nr.195 din 2005, privind protecția mediului și a fost înaintată sesizare penală pentru nerespectarea prevederilor Legii 211/2011-privind regimul deșeurilor.

S-a dispus termen pentru predarea întregii cantități la un operator autorizat în colectare și valorificare. Termenul nu a fost respectat, fapt constatat în urma controlului efectuat în data de 19.10.2020. Conform OG 195/ 2005 privind protecția mediului , nerespectarea în totalitate și la termen a măsurilor impuse, constituie contravenție astfel încât SC Ecotech-Trade SRL a fost sancționată cu amendă de 100.000 lei.

 

Recomandările redacției