cercColegiul Naţional Elena Ghiba Birta a găzduit, marţi, Cercul pedagogic al  profesorilor de religie ortodoxă care predau în învăţământul liceal. Activitatea meto­dică, la care au participat cadre didactice din toate zonele judeţului Arad, a avut tema „Filmul religios- mijloc didactic folosit în predarea-învăţarea religiei.”
Au fost prezenţi, alături de profesorii de religie, diaconul Florin Sirca, inspector şcolar de specialitate şi preot dr. Vasile Pop, consilier cultural în cadrul Ar­hiepiscopiei Aradului, din încredinţarea Înalt Preasfinţitului Timotei, Arhiepiscop al Aradului.
La începutul activităţii Cercului pedagogic, profesorul Răzvan Surcel a predat la clasa a XII-a lecţia ,,Rolul tinerilor în apărarea vieţii”, utilizând filmul ca mij­loc didactic. Mai exact, în prima parte a orei a prezentat elevilor câteva secvenţe, foarte sugestive pentru tema abordată, dintr-un film artistic care nu avea o temă do­minant religioasă. A urmat partea de analiză a activi­tăţii didactice şi o dezbatere în legătură cu utilizarea mijloacelor moderne în actul de predare la orele de re­ligie. Mai mulţi profesori au argumentat în favoarea unui demers didactic apelând la facilităţile oferite de mijloacele moderne, astfel încât lecţiile să fie atractive pentru elevi şi cu maximă eficienţă în procesul de educare. Concluzia, pentru cei mai mulţi profesori, a fost că mijloacele moderne de învăţământ şi filmul, în mod deosebit, pot contribui la creşterea calităţii actului edu­caţional dacă sunt folosite într-o manieră adecvată temei şi colectivului de elevi. „Activităţile metodico-ştiinţifice desfăşurate în cadrul cercurilor pedago­gice oferă dascălilor prilejul de a-şi valorifica pro- ­pria experienţă printr-un schimb real de idei şi prac­- tici didactice, de promovare  a inovaţiei şi creati­vi­tăţii, de evidenţiere a performanţelor  şcolare ale elevilor şi de lansare a unor proiecte educaţio­nale. Împărtăşirea experienţei şi a bunelor practici în modul de organizare a procesului educaţional, a utilizării metodelor de predare şi a mijloacelor de învăţământ contribuie la creşterea calităţii actului didactic“, ne-a declarat prof. dr. Maria Sinaci.

Recomandările redacției