Morții nu scapă de datorii nici în cimitire, chit că nu este vorba despre datoriile lor, ci ale urma­șilor sau ale urmașilor, urmașilor lor. Asta, în condițiile în care re­prezentanții Gospodăririi Co­munale Arad (GCA) au inițiat o nouă campanie de strângere a chiriilor restante și a anunțat, cu subiect și predicat că „locurile neplătite din cimitire se pot închiria altor doritori”. Astfel, se pot ajunge la situații de nedorit în care noii „chiriași” să invadeze gropile în care își dorm somnul de veci cei fără urmași sau cu urmași care nu mai pot sau nu mai vreau să plătească chiria, sau pur și simplu au uitat să se ocupe de această proble­mă. „Conducerea SC. Gospodă­rirea Comunală Arad S.A in­- formează deținătorii lo­cu­rilor de înhumare aflate în cimiti­rele Eternitatea, Gai, Pomenirea și Mureșel, cărora le-au expirat concesiunea, să se prezinte de urgență la Serviciul Administrare Cimitire, cu sediul de pe str. Poetului nr. 1 sau calea Bodrogu- lui nr. 1, de luni până vineri, între orele 08:00-15:00, telefon 0257/272.117 sau 0257/281.161, în vederea preschimbării actelor de dare în folosință, actelor/contrac­telor de concesiune și achi­tării taxelor de închiriere cimitire/ locuri de veci. În conformitate cu regulamentul privind organizarea și funcționarea cimitirelor, vă rugăm să vă pre­- zentați la Administrația Cimitirelor pentru achitarea taxei și claificarea situației concesionării locului de veci”, se arată într-un comunicat de presă al GCA. Mii de contracte expirate Potrivit reprezentanților societății, aceasta administrează în Cimitirul Pomenirea nu mai puțin de 35.000 de locuri de veci, dintre care 2.922 locuri au contractul expirat, 2.133 de contracte fiind expirate de peste doi ani. În Cimitirul Mure­șel sunt 35 de lo­curi, la Eternitatea există 45.000 de locuri, dintre care pentru 2.928 au expirat contractele, iar în Cimitirul Gai, 381 de contracte sunt expirate. „Plata se efectuează pre­zentând actul de identitate (original), contractul de concesiune (original) și ultima chitanță privind achitarea taxei. Persoanele care nu de­țin ultima chitanță trebuie să prezinte o dovadă privind achitarea taxei obți­nută de la prestatorul de servicii din cadrul cimitirului respectiv. […] În caz contrar, se vor apli­ca prevederile Legii nr.102/ 11.07.2014 pri­vind cimitirele, crematoriile umane şi servi­ciile funerare, care precizea­ză la art. 19: «Administra­- torul cimitirului retrage dreptul de folosinţă a locurilor de înhumare şi îi înştiinţează în scris pe titularii dreptului de folosinţă în următoarele ca­zuri: a) titularului i se atribuie un alt loc de înhumare; b) părăsirea sau menţi­ne­rea în stare de neîngrijire pe o perioadă mai mare de 2 ani a locurilor de înhumare şi a lucrărilor funerare, după o notificare prealabilă; c) neplata taxelor în con­diţiile prevăzute de contract». Taxa de concesionarea a locurilor de veci se achită de către beneficiarii contractelor de concesiune a locurilor de veci la Serviciul Administrare Cimitire, din cadrul Gospo­dă­ririi Comunale Arad”, se mai arată în comunicat. (L.Ș.)

Recomandările redacției