gradinitaÎnvățământul preșcolar, parte integrantă a sistemului național de învățământ, este reprezentat în orașul Lipova prin cele cinci unități de învățământ preșcolar: Grădinița cu program prelungit (unitate cu personalitate juridic Grădinița cu program normal nr.1 (struc­tură arondată); Grădinița cu program normal nr.2 (structură arondată); Grădinița cu program normal nr.3 (structură arondată); Grădinița cu program normal nr.4 (structură arondată).
Unitățile de învățământ preșcolar oferă posibilitatea educării și instruirii copiilor cu vârste cuprinse între 3- 6 ani la nivelul unor cerințe de maximă exigență, astfel încât, adaptarea la școală să fie un succes.
Grădinița cu program prelungit este situată în strada Aurel Vlaicu, nr. F.N. și funcționează într-o clădire recent renovată, având  două grupe cu program prelungit și două grupe cu program normal. Sălile de grupă sunt spațioase, luminoase și dotate cu mobilier parțial nou, adecvat vârstei,cu jucării și jocuri educative. Fiecare sală de grupă are baia proprie, cu obiecte sanitare adecvate vârstei copiilor. Pentru grupele cu program prelungit funcționează un bloc alimentar organizat după normele europene în vigoare. În grădiniță mai funcționează un cabinet medical și un izolator. Încălzirea clădirii se face prin centrală termică proprie. Grădinița mai deține și o curte de joacă și recreere, dotată cu aparate de joacă: nisipar, tobogan, balanțe etc. Capacitatea grădiniței este de 80 de locuri.
Grădinița cu program normal nr.1 este situată în strada Sava Brancovici, nr. 25 și funcționează cu trei grupe, având o capacitate de 60 de locuri. Sălile de grupă sunt dotate cu mobilier adecvat vârstei copiilor, cu jucării și jocuri educative. Încălzirea clădirii se face cu ajutorul teracotelor pe lemne. Curtea de joacă este spațioasă, dotată cu aparate de joacă: leagăne, balanțe, nisipar etc.
Grădinița cu program normal nr. 2 este situată în strada B.P. Hașdeu, nr.24 (în prezent funcționează la nr.36-clădirea Asociației Hora Copiilor) și cuprinde două grupe, având o capacitate de 40 de locuri. Clădirea grădiniței cuprinde două săli de grupă, trei grupuri sanitare, o sală de sport, două vestiare, o sală de materiale didactice. Mobilierul este parțial nou, adecvat vârstei. Încălzirea clădirii se face prin centrală termică proprie. Curtea de joacă este spațioasă, o oază de verdeață (gazon, pomi fructiferi, rondouri cu flori), dotată cu aparate de joacă (tobogane, balanțe, nisipar, căsuțe etc.).
Grădinița cu program normal nr. 3 este situată în Radna, str. Maria Radna, nr. 313 și funcționează cu două grupe, având o capacitate de 40 de locuri. Clădirea cuprinde două săli de clasă spațioase, un vestiar, un grup sanitar modern, o sală de materiale didactice. Mobilierul este parțial nou, adecvat vârstei copiilor. Încălzirea clădirii se face cu ajutorul teracotelor pe lemne. Curtea de joacă este spațioasă, dotată cu aparate de joacă: leagăne. tobogan, nisipar, balanțe etc.
Grădinița cu program normal nr. 4 este situată în Șoimoș, str. Principală, nr.132 și funcționează cu o grupă de copii, având o capacitate de 20 de locuri. Clădirea grădiniței cuprinde o sală de clasă, un vestiar și un grup sanitar. Mobilierul este adecvat vârstei copiilor. Încălzirea clădirii se face cu lemne. Curtea grădiniței oferă recreere și spațiu de joacă.
Activitate didactică din grădinițe este condusă de personal didactic calificat, având următoarea componență: 14 cadre didactice, din care 5 cu studii superioare( Facultatea de Științe ale Educației) și 9 cu studii medii( Liceul Pedagogic).Toate cadrele didactice sunt calificate, au experiență în activitatea cu preșcolarii, având obținute gradele didactice( 2 cadre didactice au gradul didactic definitiv, 6 cadre didactice au gradul didactic II și 6 cadre didactice au gradul didactic I).Pe lângă personalul didactic funcționează  personalul didactic auxiliar( contabil, administrator) și personalul de îngrijire (bucătăreasă, spălătoreasă, trei îngrijitoare).
O zi din viața unui preșcolar se prezintă astfel:
GRUPE CU PROGRAM PRELUNGIT
Ora 8,00-9,30 –  Jocuri și activități didactice alese
– Activități recuperatorii pentru copiii cu absențe, precum și pen­tru cei cu lacune în cunoștințe;
– Mic dejun ;
– Gimnastică (5-10 minute) ;
Ora 9,30-11,00 – Activități pe domenii experiențiale;
Grupa mică – 1-2 activități/zi, cu o durată de 15-20 de minute;
Grupa mijlocie – 1-2 activități/zi, cu o durată de 20-25 minute ;
Grupa mare – 2 activități/zi, cu o durată de 30-35 minute ;
Grupa pregătitoare – 2 activități/zi cu o durată de 30-35 minute;
Ora 11,00-12,00 – Jocuri și activități recreative( jocuri în aer liber, plimbări, vizite), activități opționale, acti­- vități de dezvoltare personală;
Ora 12,00-13,00 – Masa de prânz;
Ora 13,00-15,00 – Somnul de după-amiază;
Ora 15,00-17,00 – Jocuri de dezvoltare a aptitudinilor individuale;
– Activități recuperatorii pe domenii experiențiale.
GRUPE CU PROGRAM NORMAL
Ora 8,00-9,30 –  Jocuri și activități didactice alese
– Activități recuperatorii pentru copiii cu absențe, precum și pentru cei cu lacune în cunoștințe;
– Mic dejun;
– Gimnastică (5-10 minute);
Ora 9,30-11,00 – Activități pe domenii experiențiale;
Grupa mică – 1-2 activități/zi, cu o durată de 15-20 de minute;
Grupa mijlocie – 1-2 activități/zi, cu o durată de 20-25 minute ;
Grupa mare – 2 activități/zi, cu o durată de 30-35 minute ;
Grupa pregătitoare – 2 activități/zi cu o durată de 30-35 minute;
Ora 11,00-13,00 – Jocuri și activități recreative (jocuri în aer liber, plimbări, vizite), activități opționale, acti­- vități de dezvoltare personală.
Domeniile experiențiale cuprind:
1. Domeniul limbă și comunicare;
2. Domeniul știință (cunoașterea mediului, activități matematice);
3. Domeniul om și societate (educația pentru societate, activități practice și elemente de activitate casnică);
4. Domeniul estetic și creativ (activitate artistico-plastică, educație muzicală);
5. Domeniul psihomotric (educație fizică).
Activitățile opționale desfășurate în grădinițele din orașul Lipova sunt: lb. engleză, lb. franceză, sport.
Proiectele  naționale și internaționale derulate sau în curs de derulare sunt:
l Proiectul național” Școli pentru un viitor verde”;
l Proiectul național” Educați așa!”;
l Proiectul educațional cu grădinițele din Arad;
l Proiectul educațional cu școala (clasele I- IV);
l Proiectul internațional cu grădinițele din Franța-Salenders;
l Proiectul educațional cu Teatru de Păpuși „Niros” Arad, Teatrul pentru copii’’Bondocel’’ Arad, Teatru Dollo etc.;
l Parteneriatul educațional cu Muzeul Orășenesc Lipova;
l Parteneriatul educațional cu Editura CD PRESS (Revista PIPO);
l Parteneriatul educațional cu Editura Diana (Concursul- Cu Europa… la joacă- Europreșcolarul;
l Parteneriatul educațional cu Asociația Smarty Educațional;
l Parteneriatul educațional cu Centrul de Recuperare pentru copii Lipova
l La prezentarea copilului la grădiniță (la începerea anului școlar) se vor pre­zenta:  adeverință medicală eli­berată de medicul de familie care să certifice că, copilul poate frecventa colectivitatea și analize medicale (examen co­pro­pa­ra­zitologic și exudat farigian).
Director,
Prof. Șofron Viorica-Felicia

Recomandările redacției