„Pe 14 octombrie, Comisia Europeană a trimis României o analiză a Planului Naţional al României privind Energia şi Schimbările Climatice 2021-2030 (PNIESC). Planul este documentul care defineşte modul în care România va acţiona în domeniul energiei în următorul deceniu, în contextul unei crize climatice globale. Comisia Europeană spune despre documentul final al PNIESC că este incomplet, lipsit de ambiţie, lacunar în puncte critice, unde România ar trebui să-şi arate determinarea de a se desprinde de utilizarea combustibililor fosili”, a transmis Greenpeace România, într-un comunicat de presă. Organizaţia a trecut în revistă punctele esenţiale ale analizei.
„Comisia sesizează lipsa de ambiţie a României în ceea ce priveşte ţinta pe
energie regenerabilă. România continuă să susţină o ţinta scăzută, de 30,7%, deşi potenţialul de energie regenerabilă este mult mai mare. Conform calculelor, ţara noastră ar fi putut atinge până în 2030 o ţintă pentru energie regenerabilă de 34%. În plus, analiza remarcă faptul că lipsesc strategiile de dezvoltare, calendarul de lucru, impactul aşteptat şi re­sursele financiare pentru a susţine politici publice şi măsuri concrete în vederea tranziţiei către o economie neutră din punct de vedere al emisiilor”, a mai transmis organizaţia.
În ceea ce priveşte eficientizarea energetică, planul indică necesitatea unor capacităţi suplimentare de stocare a energiei electrice. „Planul recomandă integrarea sistemelor de stocare a energiei în baterii, cu toate acestea, nu există niciun obiectiv sau ţintă pentru aceste capacităţi de stocare. La capitolul eficienţă energetică în România, contribuţiile naţionale la ţinta europeană pentru consumul primar de energie (până în 2030) sunt considerate ca fiind deloc ambiţioase. Rata de renovare a clădirilor va fi de 3-4%. În plus, România încă nu a trimis către Comisia Europeană strategia de renovare pe termen lung. Comisia încurajează măsuri privind eficienţa energetică a reţelelor de termoficare”, a mai transmis Greenpeace.
În ceea ce priveşte calitatea aerului se constată că este în continuare o problemă fără soluţii eficiente. „România nu are un program naţional de control al poluării atmo­sferice, atrage atenţia Comisia. Planul PNIESC nu oferă suficiente informaţii privind calitatea aerului sau despre interacţiunile dintre calitatea aerului şi politicile privind emisiile de poluanţi în atmosferă. Creşterea proiectată a bioenergiei ar impacta negativ calitatea aerului, iar impactul trebuie analizat”, se mai arată în comunicat. De asemenea, România nu a stabilit un obiectiv specific pentru reducerea emisiilor în sectorul transporturilor. Comisia Europeană estimează că emisiile din transport vor creşte în scenariul propus de România. „Şansele de a dezvolta noi locuri de muncă prin tranziţie justă pot fi ratate. Recomandările Comisiei vizează şi procesul de tranziţie justă. Planul României include câteva referinţe despre impactul pe care tranziţia la o economie verde îl va avea asupra locurilor de muncă, în special în zonele miniere. Din păcate, proiectul nu prezintă un grafic concret pentru eliminarea producţiei de cărbune pentru a putea aborda cu soluţii eficiente situaţia complicată a comunităţilor – adică diversificare economică într-o manieră echitabilă şi sustenabilă. Studiile independente arată că tranziţia energetică de la cărbune la energie verde va costa mai puţin, dacă această tranziţie este realizată mai rapid”, potrivit documentului citat. Potrivit Geernpeace, Comisia Europeană face referire şi la modul în care autorităţile centrale au gestionat consultările publice şi punctează faptul că nu reiese cum opiniile participanţilor la consultările publice au fost integrate în planul final. De asemenea atrage atenţia asupra faptului că Planul Naţional privind Energia şi Schimbările Climatice nu a fost supus unei evaluări strategice a impactului asupra mediului conform Directivei 2001/42/EC.
„Nu avem aşteptări foarte mari de la acest plan, care este îmbibat cu nuclear, gaz şi cărbune, deşi schimbările climatice ne bat la uşă. Analiza realizată de Comisia Europeană ne demonstrează
că autorităţile române sunt total nepre­gătite în vederea elaborării unui plan eficient. Comisia Europeană ne-a pus în faţa realităţii, ca în povestea faimoasă cu «Hainele cele noi ale împăratului». Planul propus de România este neconvingător spre slab, iar recomandările de până acum ale forului european au fost aproape ignorate”, a declarat Vlad Cătună, coordonator campanii Greenpeace. (news.ro)

Recomandările redacției