Grupul de Acțiune Locală ”Podgoria Miniș-Măderat” – implementează proiectul ”Acțiuni premergătoare în vederea recunoașterii calității și certificării produselor agro-alimentare din teritoriul LEADER Podgoria Miniș-Măderat, județul Arad”

0
170

Asociația Grupul de Acțiune Locală ”Podgoria Miniș-Măderat” (GAL PMM), prin Programul

Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014 – 2020, implementat de Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR), măsura 19 LEADER, sub-măsura 19.2 ”Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul strategiei de dezvoltare locală”, a teritoriului LEADER ”Podgoria Miniș-Măderat”a obținut finanțarea nerambursabilă pentru proiectul ”Acțiuni premergătoare în vederea recunoașterii calității și certificării produselor agro-alimentare din teritoriul LEADER Podgoria Miniș-Măderat, județul Arad”, derulat prin intermediul măsurii atipice 2.4/3A Certificarea și promovarea produselor agro – alimentare din teritoriul ”Podgoria Miniş – Măderat” – acțiuni premergătoare.

Programul Naţional de Dezvoltare Rurală este implementat de Agenția pentru Finanțarea

Investițiilor Rurale (AFIR), din subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale. PNDR este finanţat de Uniunea Europeană şi Guvernul României prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală.

Bugetul total al proiectului este de 5.327,16 euro, valoarea totală eligibilă fiind de 4.999,48

euro, din care finanţarea publică prin PNDR este de 4.999,48 euro, iar intensitatea sprijinului acordat e 100%.

Proiectul are ca obiectiv general – identificarea, certificarea și recunoașterea cel puțin la nivel

național a calităţii produselor agro-alimentare realizate pe teritoriul Podgoriei Miniş – Măderat de către fermierii activi și procesatorii cu domiciliul/ sediul/ punctul de lucru în teritoriul LEADER, în vederea promovării și comercializării acestora.

Pe parcursul celor 6 luni (mai – noiembrie 2021) de proiect, echipa GAL PMM va desfășura

în toate cele 19 unități administrativ-teritoriale ale arealului LEADER ”Podgoria Miniș-Măderat” următoarele activități:

– animarea (informare și promovare) în cadrul grupului țintă și comunităților locale LEADER

”Podgoria Miniș-Măderat” a aspectelor referitoare la schemele de calitate existente la nivel național și european, aplicabile produselor agro-alimentare din zonă – activitatea se va desfășura în perioada iunie – iulie 2021;

– organizarea de întâlniri pentru culegerea de date din teritoriul LEADER ”Podgoria Miniș-

Măderat” și identificarea produselor cu o anumită tipicitate din zona delimitată, documentarea asupra acestora în vederea stabilirii potențialului lor de a fi certificate și recunoscute în cadrul schemelor de calitate naționale/voluntare sau europene – activitatea se va desfășura în perioada iulie – august 2021;

– întocmirea caietului de sarcini și a dosarului de candidatură pentru cel puțin un produs agro

– alimentar identificat ca având potențial de certificare și recunoaștere cel puțin la nivel național – activitatea se va desfășura în perioada august – octombrie 2021.

Beneficiarii direcți (grupul țintă) ai proiectului vor fi fermierii și /sau procesatorii, cu

domiciliul/ sediul/ punctul de lucru în teritoriul GAL Podgoria Miniș Măderat. Furnizarea activităților descrise se va realiza de către GAL PMM pe baza acceptului fermierului/ procesatorului fără discriminare pe criterii de vârstă, gen, origine etnică, apartenenţă politică sau religioasă.

Prin demersul său, GAL PMM urmărește favorizarea competitivității agriculturii pe teritoriul

LEADER ”Podgoria Miniș – Măderat” și valorizarea noțiunii de calitate a alimentelor produse în același areal, care trebuie să evolueze de la criteriile calitative de natură vizuală (mărime, formă, culoare, preț), la cele organoleptice (gust, savoare, arome), de calitate nutrițională (conținut în vitamine, glucide, proteine, lipide, enzime), de calitate reziduală sau ecologică (lipsa în conținut de nitrați, nitriți, metale grele, pesticide), de calitate tehnologică (rezistență la păstrare și transport), dar și de natură etică promovată prin agricultura ecologică, agricultură durabilă, sau agricultura tradițională și produsele sale specifice recunoscute în cadrul sistemelor europene de calitate de genul – Denumire de Origine Protejată (D.O.P.), Indicație Geografică Protejată (I.G.P), Specialitate Tradițională Garantată (S.T.G.), produse ecologice, sau cele din cadrul sistemelor naționale de calitate de genul – Produs tradițional sau rețetelor consacrate românești.

La finalul proiectului echipa GAL PMM va reveni cu informații referitoare la activitățile și

rezultatele obținute.

 

Informații suplimentare despre proiect și acțiunile sale puteți obține la:

GRUPUL DE ACŢIUNE LOCALĂ – GAL „PODGORIA MINIŞ-MĂDERAT”

Telefon/fax: 0257/384.040; 0728/042.760

E-mail: galpodgoriaminismaderat@yahoo.ro

Web: www.galpodgoriaminismaderat.ro

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.