Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013 este documentul cel mai important prin care Uniunea     Europeană aplică Politica Agricolă Comună în România, stat membru al Uniunii. LEADER este unul din multiplele instrumente de investiţii în agricultură şi mediul rural finanțate prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007–2013 (PNDR). Spre deosebire de alte programe, abordarea LEADER – axa IV„de jos în sus” reprezintă o modalitate prin care actorii locali determină ne­voile zonei din care provin şi contribuie la dezvoltarea teritorială din punct de vedere economic, demografic, educaţio­nal, cultural etc, prin intermediul unei strategii de dezvoltare elaborată şi implementată local. Tot prin Axa IV – LEADER, se finanţează şi construcţia instituţională Grupurile de Acţiune Locală (GAL) în vederea elaborării şi imple­mentării acelei strategii de dez­voltare locală ce dă posibilitatea actorilor din spaţiul rural, reprezentanţi ai diferitelor domenii de activitate, să conlucreze şi să interacţioneze în folosul comunităţilor rurale.
La nivelul judeţului Arad s-a constituit Asociaţia Grupul de Acţiune Locală (GAL) „Podgoria Miniș-Măderat”, alături de alte 3 organizaţii de acest gen.
Directorul executiv al GAL „Podgoria Miniș-Măderat”,  Garofița POPA men-ționa printre altele: „mulțumesc tuturor primarilor din teritoriul GAL, pentru că au înțeles să se implice în susținerea comunităților pe care le conduc. Planurile de viitor ale echipei GAL sunt strâns legate de lansarea unei noi sesiuni de depunerea a proiectelor cât mai curând, însoțită de o amplă campanie de informare și promovare pentru finanțarea finanțarea acordată de către Uniunea Europeană prin axa IV. Campania se  va materializa prin întâlniri cu cei interesați de a depune proiecte. Ele se vor desfășura la primăriile din teritoriul GAL: Păuliș, Ghioroc, Covăsânț, Șiria, Pâncota, Târnova, Tauț și Șilindia“.

Recomandările redacției