????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

Comisia permanentă comu­nă a Camerei Deputaţilor şi Se­natului pentru relaţia cu UNESCO a efectuat, în perioada 13-15 mai 2015,  o vizită de lucru la Cetățile Dacice din judeţul Hu­nedoara. Aceasta a inclus, pe lângă vizitarea cetăţilor, consultări cu reprezentanţii Consi­liului Judeţean Hunedoara, ai Comitetelor de gestiune UNESCO pentru monumentul Cetățile Dacice din Munții Orăștiei, primari, reprezentantul Muzeului Civilizaţiei Dacice şi Romane Deva şi a Parcului Natural Grădiștea  Muncelului – Cioclo­vina. „Cetăţile Dacice sunt obiectiv de interes naţional înscris în Lista patrimoniului mondial UNESCO care se află sub incidenţa a două reglementări legale dată fiind suprafaţa împădurită din arealul monumentului istoric. Acest lucru a produs un blocaj în procesul de conservare şi contribuie la conti­nuarea stării de depreciere a monumentului”, declară senatorul Constantin Igaş, preşe­dinte al Comisiei permanente comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru relaţia cu UNESCO. Este de precizat că pe întreg teritoriul României există doar trei astfel de cazuri, în speţă monumentul de la Sar­mizegetusa Regia, cel de la Pia­tra Roșie și cel de la Căpâlna din Județul Alba, toate trei  înscrise în lista Patrimoniului Mondial UNESCO.  În urma vizi­tei efectuate, membrii comisiei au identificat o serie de pro­bleme grave ce afectează aceste monumente istorice: statutul juridic al proprietăţilor pe care se găsesc situate Cetățile Dacice din Munții Orăștiei; lipsa unei infrastructuri adecvate care să asigure accesul turiş­tilor la cetăţi; întreţinerea şi    administrarea siturilor arheo­logice; corelarea actelor normative iniţiate de instituţii diferite ce pot avea incidenţă asupra siturilor arheo- logice, în vederea stabilirii unor criterii comune pentru protejarea siturilor şi nu în ultimul rând braconajul arheologic și lipsa unor mijloace adecvate de protecție.

Recomandările redacției