Începând cu data de vineri, 15.10.2021, pe site-ul Primăriei Municipiului Arad, este „afișat”  „Proiectul  de hotărâre privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2022”. Astfel, până la data de 03.11.2021, la registratura Primăriei Municipiului Arad, cei interesaţi pot depune în scris recomandări, sugestii şi opinii privind acest document. Proiectul de hotărâre poate fi consultat începând cu data de 18.10.2021, pe pagina www.primariaarad.ro secțiunea Activități normative – Transparență decizională – Proiecte de hotărâri, și la Serviciul Relaţii cu Publicul, camera 5, luni marți, miercuri între orele 08:30 – 15:30, joi între orele 08:30 – 17:30, vineri între orele 08:30 – 14:00. Unul dintre punctele de interes este și cel cu privire la impozitul pe terenurile neîntreținute, situate în intravilan. Acestea se majorează astfel:

a) cu 100 % pentru terenurile intravilane îmburuienate;

b) cu 250% pentru terenurile intravilane cu diverse gunoaie, moloz, materiale de construcție. De asemenea,  menționăm că pentru plata integrală a impozitelor și taxelor pe clădiri și terenuri până la 31 martie se va acorda bonificația de 10%.

Recomandările redacției