În chestiunea spălării containerelor și platformelor, ULAL cere organelor abilitate să…limpezească apele

0
393

Între ULAL Arad și operatorul serviciilor de salubritate  din Arad există o dispută în ce privește unele prestații. În fapt, „în luna martie 2021, sute de asociații de proprietari din municipiul Arad, prin președinți, ne-au adus la cunoștință faptul că au primit răspuns, în scris, la adresele depuse la S.C. Retim Ecologic Service S.A. pentru restituirea a 3% din sumele facturate de către operator și achitate de către asociațiile de proprietari în perioada aprilie 2018 – septembrie 2020, pentru nerespectarea unei obligații contractuale de a spăla platformele și containerele de colectare a deșeurilor pe domeniul public, de două ori pe an, în ultimii trei ani, la utilizatorii colectivi“, precizează Dorina Lupșe, președinte ULAL Arad. Prin acest răspuns, Retim „pune în vedere” asociațiilor de proprietari faptul că:

  1. Societatea a spălat și a curățat periodic platformele și containerele, așa cum prevede contractul colectiv de prestare a serviciului de salubrizare a localităților, și a colectat toate deșeurile menajere, chiar și cele amplasate în afara containerelor, la utilizatorii colectivi
  2. Societatea a fost verificată și monitorizată de către ADI SIGD Județul Arad, care a constatat de fiecare dată prestarea conformă a obligațiilor de mai sus , în conformitate cu contractul de delegare prin concesiune nr. 1603/24.10.2017
  3. Sute de asociații de proprietari au invocat o faptă nereală, precum și faptul că nu au temei contractual și legal solicitările acestora de restituire a sumelor achitate pentru un serviciu neprestat sau prestat defectuos, sub parametrii de calitate și cantitate prevăzuți în contract
  4. O asociație de proprietari nu poate denunța unilateral contractul colectiv decât în cazul în care imobilul nu este locuit și nici nu poate solicita rezilierea contractului colectiv, ci numai operatorul îl poate rezilia pentru neplata unei facturi în termen de 30 zile de la data scadentă
  5. În cazul în care asociațiile de proprietari nu mai doresc să finanțeze serviciul de salubrizare a localităților și nu mai achită facturile emise de către operator, Retim va solicita decontarea contravalorii serviciilor prestate de către Primăriei Municipiului Arad, urmând a se achita taxa specială de salubrizare către Primărie

Cea mai recentă instituire de taxă specială de salubrizare de către Primăria Municipiului Arad a fost în luna octombrie 2017, când operatorul S.C. Polaris M Holding S.R.L. a anunțat Primăria că nu va mai presta serviciul de salubrizare, taxa specială fiind în valoare de 6,78 lei/persoană fizică/lună și 125,15 lei/mc la persoanele juridice pentru anii 2017 și 2018.

„În urma adresei din partea ULAL Arad, ADI SIGD JA ne-a transmis dovezile pe care le deține cum că operatorul a igienizat platformele și containerele de colectare a deșeurilor pe domeniul public, la utilizatorii colectivi, și anume, procesele-verbale de monitorizare, însoțite de câteva fotografii care arată că s-a folosit un jet de apă (rece?) sub presiune direct pe exteriorul containerelor și pe spațiile unde se aflau acestea și atât. În mod normal, o igienizare implică săpun sau detergent și apă caldă. Subliniem faptul că procesele-verbale de monitorizare s-au încheiat strict între operatorul serviciului de salubrizare a localităților, Retim și instituția de control și monitorizare a operatorului, ADI SIGD JA, fără ca beneficiarii serviciului – asociațiile de proprietari – să fie martori. Având în vedere toate neregulile administrative petrecute în municipiul Arad, nefuncționarea sistemului integrat de gestionare a deșeurilor și prestarea defectuoasă a serviciului de salubrizare a localităților, începând din anul 2018, de la derularea contractelor cu operatorul Retim, instituțiile statului abilitate și competente vor trebui să facă lumină asupra persoanelor răspunzătoare și a sancțiunilor  pentru modul antieconomic și dezastruos pentru igiena și sănătatea oamenilor și pentru protecția și conservarea mediului, în care a fost desfășurat acest serviciu comunitar de utilitate publică“,a concluzionat Dorina Lupșe, președinte ULAL Arad.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.