cameraSituaţie fără precedent la Camera Agricolă a judeţului. Angajaţii Camerei nu şi-au primit salariile de aproape patru luni, din cauza unei erori bugetare a Ministerului Agriculturii. Mai mult, pentru că nu a mai primit fonduri a ajuns restantă la furnizori şi fără bani pentru serviciile de telefonie. Deşi conducerea Consiliului Judeţean, în subordinea căruia este Ca­mera Agricolă a sesizat situaţia la nivel central, problema nu şi-a găsit încă nicio rezolvare. În timp ce angajaţii camerelor agricole din întreaga ţară muncesc neplătiţi de luni de zile, Guvernul a consi­derat prioritară modificarea legislaţiei privind funcţionarea acestora.
Luna aceasta se fac patru luni de când angajaţii Camerei Agricole nu au văzut niciun salariu. Şi asta pentru că, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale a calculat bani pentru funcţionarea ca­merelor agricole numai până în luna martie. Greşeala se leagă şi de perspectiva reorganizării acestor camere agricole, reorganizare ce presupune cedarea atribuţiilor către fermieri. Cu toate că, în ideea de reorganizare nu s-au prevăzut destui bani, această reorganizare a întârziat să fie pusă în practică. Noua legislaţie privind funcţionarea camerelor agricole a intrat în vigoare abia la jumătatea lunii trecute, când angajaţii camerelor jude­ţene aveau deja trei luni de zile neplătite.
Împrumuturi pentru trai
În cadrul actualei Camere Agricole Judeţene Arad îşi desfăşoară activitatea 18 angajaţi, dintre care 13 specialişti asigură asistenţă de specialitate în teritoriu. Angajaţii acestei instituţii nu şi-au primit drepturile salariale pentru lunile aprilie, mai şi iunie 2013. Veniturile proprii realizate în anul 2012 sunt în valoare de 90.900 lei, din care venituri din proiecte 19.500 de lei şi venituri din cursuri de ca­li­ficare 71.400 lei. Bugetul comunicat prin adresa nr. 123441/2013 a alocat Ca­me­rei Agricole a județului Arad suma de 239.000 de lei, sumă care a asigurat funcționarea normală a instituției doar pentru patru luni. Doar plata drepturilor salariale ale personalului Camerei Agricole Judeţene Arad în perioada aprilie-iunie 2013, se ridică la suma de 180.000 lei, și de asemenea, există restanțe la fur­nizori în sumă de 3.771 lei. Camera nu a putut acoperi cheltuieli cu furnizori şi nici să achite facturile de telefonie. În toate aceste condiţii, angajaţii spun că este imposibilă desfășurarea activității în condiţii normale. „Luna aceasta avem patru luni de când suntem neplătiţi, iar cuţitul a ajuns la os deja. Parte din angajaţi şi-au făcut descoperiri de card, de până la trei salarii pentru a-şi asigura traiul, dar trebuie să ramburseze şi nu au din ce. Situaţia este la nivelul întregii ţări, în toate camerele agricole, iar cei de la Ministerul Agriculturii cu­nosc prea bine situaţia. Nu putem spune decât că vorbim de o comoditate extraordinară în rândul celor de la mi­nister. Ni s-a spus că ne vom primi banii la rectificarea bugetară, dar oamenii nu mai pot aştepta. În ceea ce pri­veşte schimbarea legislaţiei nu pot decât spune că noi ne-am numit impropriu Cameră Agricolă, pentru că înainte eram Oficiul pentru Consultanţă Agricolă. Camerele Agricole de fermieri care urmează să fie create pe noua lege vor avea nevoie de aparat tehnic pentru că nu vor face faţă volumului mare de atribuţii“ , a susţinut Adam Alda, directorul Camerei Agricole.
Memoriu la Ministerul Agriculturii
Preşedintele Consiliului Judeţean Arad, Nicolae Ioţcu a avut, ieri, o intervenţie la finalul şedinţei extraordinare de CJA în care a cerut sprijin consilierilor Partidului Conservator pentru a interveni la mi­nistrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pentru deblocarea situaţiei de la Camera Agricolă a judeţului Arad. „Îmi pare rău că nu este aici şi domnul Mircea Purcaru, pentru a-i sesiza şi lui această problemă. Această instituție, finan­țată de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale prin Legea Bugetului de Stat se confruntă cu o situaţie fără precedent: lipsa fondurilor pentru plata salariilor și desfășurarea activi­tății. Le-am înmânat acest memoriu consilierilor Partidului Conservator, dar îl trimitem şi pe cale oficială la Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. Ni s-a comunicat în urmă cu ceva timp că vom fi anunţaţi cum vor mai fi plătiţi angajaţii camerei, însă de atunci nu s-a schimbat nimic“, a susţinut Nicolae Ioţcu.

Recomandările redacției