Frontul istoric românesc este în doliu.
S-a stins din viață, miercuri, 10 ianuarie 2018, în Cluj, la vârsta de 78 de ani, academician prof. univ. dr. Nicolae Edroiu – director al Institutului de Istorie „George Bariț” din Cluj – Napoca.
Cadru didactic format în atmosfera de mare distincție intelectuală, spirit savant și erudiție a Universității din Cluj, din Belgrad și Bruges, prof. univ. dr. Nicolae Edroiu specialist în bizantinologie, medievistică și științele auxiliare ale istoriei, a onorat, cu prestigiul său academic, cu echilibrul și disponibilitatea sa stiințifică și morală Alma Mater Napocensis precum și Institutul de Istorie  din Cluj al cărui director a fost din anul 2007. În egală măsură a onorat și Academia Română al cărui membru, ca un semn de recunoștință și apreciere pentru activitatea sa științifică, a fost.
Profesor Nicolae Edroiu a întreținut frumoase și fructuoase legături cu mediul cultural și istoriografic arădean care a beneficiat de acesta din urmă, de prețioasele sale contribuții și îndrumări științifice.
Zecile de studenți, masteranzi și doctoranzi din zona Aradului trăiesc clipe de grea încercare și își exprimă, fie și în tăcerea inimii, omagiul datorat mentorului lor care le-a tutelat devenirea profesional – academică.
Comunitatea istoricilor și a dascălilor arădeni formați în preajma și la căldura minții și inimii Dascălului lor Nicolae Edroiu, transmit distinsei sale familii întreaga compasiune, rugându–l pe Tatăl Ceresc să o mângâie cu Harul Său în aceste momente atât de triste și o asigură că laolată înalță spre bunul Dumnezeu rugăciunile cuvenite ca să-i primească sufletul în Împărăția Sa, să-i dea pacea și iertarea binemeritate.
Dumnezeu să-l odihnească în locașurile sale cerești!

Recomandările redacției