rozAu trecut 5 ani de la trecerea la cele sfinte, la 8 decembrie 2008, a profesorului univ. dr. Alexandru Roz, Decanul fondator al Facultăţii de Ştiinţe Umanist-Creştine, azi Facultatea de Ştiinţe Umaniste, Politice şi Administrative, din cadrul UVVG din Arad.
Născut la 8 noiembrie 1930, Alexandru Roz a urmat studiile universitare la Facultatea de Istorie a Universităţii „Babeş Bolyai” din Cluj- Napoca între anii 1950-1954, unde şi-a susţinut şi teza de doctorat, în anul 1987, sub îndrumarea academicianului Ştefan Pascu.
După o bogată activitate ca profesor în învăţământul preuniversitar (amintim calitatea de Director al Liceului „Moise Nicoară” din Arad şi pe cea de Inspector general adjunct la Inspectoratul Şcolar al Judeţului Arad), Alexandru Roz a făcut parte din grupul celor care s-au implicat major în acţiunea de punere în practică a ideilor lui Vasile Goldiş, fiind unul dintre fondatorii Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” din Arad (1990) şi ai Facultăţii de Ştiinţe Umanist-Creştine în anul 1994, unde a activat în calitate de cadru didactic până în anul 2008 şi Decan în perioada 1994-2003, îndeplinind şi alte funcţii la nivelul universităţii, amintim doar pe cea de Cancelar general, responsabil cu activitatea de cercetare Ştiinţifică (1990-2004); a fost membru al Sena­tului universităţii, al Con­siliului director, redactor-şef la Studia Universitatis „Vasile Goldiş”, redactor-şef la „Tribuna Universităţii” şi director al revistei „Jurnal Studenţesc”.
Remarcabil cercetător, Alexandru Roz a adus contribuţii notabile la îmbogăţirea istoriografiei româneşti, având ca o preocupare centrală, rolul Aradului în realizarea Marii Uniri, fiind şi unul dintre cei care au pus bazele unei asociaţii care să ducă la realizarea visului lui Vasile Goldiş: un Mo­nument al Marii Uniri, la Arad. Poate fi numit, fără a exagera „Istoricul Marii Uniri”.
În urmă cu doar puţine zile am Sarbătorit 95 de Ani de la Marea Unire, dar fără Alexandru Roz parcă sărbătoarea a fost mai săracă.
Prof. univ. dr. MARIUS GREC
Decan, Facultatea de Ştiinţe Umaniste,
Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” Arad

Recomandările redacției