Creaţia este un dar Divin, pe care Profesorul Aurel Ardelean l-a investit în ctitoria unei Universităţi. Prin roadele creaţiei sale academice, Domnia Sa ne-a transmis Onoarea şi respectul faţă de întreaga sa operă ştiinţifică, managerială şi culturală.
Personalitatea publică şi privată a Profesorului Aurel Ardelean este şi va rămâne pentru toţi, acei numeroşi oameni care l-au cunoscur, sau l-au văzut în acţiune, un re­per luminos.
Profesorul Aurel Ardelean a studiat: Facultatea de Biologie, Universitatea „Babeş Bolyai”, Cluj-Napoca (1962). A fost doctor în ştiinţe biologice cu teza „Flora şi vegetaţia Crişului Alb, între izvoare şi oraşul Ineu” în anul 1980. A urmat numeroase stagii de perfecţionare şi specializare în Mongolia, Marea Britanie, Franţa, Africa de Sud, Australia, SUA şi Mexic.
Timp de peste 25 de ani a activat cu pasiune, pentru biologie, în învăţământul preuniversitar, dintre care 15 ani ca inspector şcolar de biologie, iar din 1980, după încheierea Doctoratului, a predat Botanică agricolă la Universitatea de Agronomie şi Medicină Veterinară din Timişoara. A activat şi ca senator, membru al Comisiei pentru Învăţământ, Tineret şi Sport a Senatului României, în legislatura 2004-2008.
A fost profesor universitar din anul 1996 în domeniul botanicii, botanicii farmaceutice şi a biologiei celulare în cadrul Facultăţilor de Biologie, Medicină şi Farmacie ale Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” din Arad, începând cu anul 2001 a condus doctorate în domeniul biologiei în Universitatea din Oradea, iar din anul 2009 a condus Şcoala Doctorală de Biologie din cadrul Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” din Arad. A fost preşedintele Fundaţiei pentru Biologie celulară şi moleculară din România şi preşedintele Societății Române de Biologie.
Profesorul Aurel Ardelean a fost nu doar unul dintre ctitorii învăţământului superior arădean, ci şi fondatorul de caractere, a cărui vocaţie de luptător pentru realizarea unui ideal şi-a pus amprenta pe comportamentul celor peste 100.000 de licenţiaţi, care au absolvit facultăţile Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” din Arad, masteratul, doctoratul, sau postdoctoratul organizate de Universitate.
Internaţionalizarea Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” din Arad, printre universităţile de prestigiu din Europa face parte din opera excepţională de manager a Preşedintelui şi Rectorului fondator Aurel Ardelean al cărui nume este înscris de peste 28 de ani în istoria învăţământului superior românesc şi european, ca parte a patrimoniului cultural universal. Valorile morale ale Profesorului Aurel Ardelean, de la care nu a abdicat niciodată au fost: demnitate, onoare şi curaj.
Profesorul Aurel Ardelean a fost primul care a îndeplinit visul arădenilor de a avea învăţământ superior la Arad, cerut de Vasile Goldiş, la începutul veacului trecut, în Parlamentul de la Budapesta. De aceea, nu întâmplător, ctitorul României Mari, Vasile Goldiş, a devenit patronul spiritual al Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” din Arad.
Creaţia Profesorului Aurel Ardelean este Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad, al cărei nume de prestigiu se rosteşte cu respect în multe ţări ale lumii, partenere prin activitatea de cercetare ştiinţifică şi culturală.
Recunoaşterea meritelor sale incontestabile în domeniul dezvoltării învăţământului superior românesc a fost reflectată şi în calitatea de vicepreşedinte al Federaţiei Europene a Şcolilor Superioare din Europa – organism participativ la Consiliul Europei. Domnia Sa a făcut parte din Comisia Naţională de Bioetică a Medicamentului şi din Comitetul Tehnic al Plantelor Medicinale şi Aromatice şi Comisia pentru Securitate Biologică, la nivel naţional.
Domeniile ştiinţifice de interes ale prof. univ. dr. Aurel Ardelean au vizat botanica, botanica farmaceutică, biologia celulară cu aplicaţii în ecologie şi ecotoxi­- cologie, fitoterapie, nanotehnologii, inginerie tisulară etc. Aşa cum spunea prof. dr. Iacob Checiu, profesorul Aurel Ardelean a fost cel mai iubit şi apreciat biolog din ţară, întrucât a sprijinit atât moral, cât şi financiar, cercetarea în biologia celulară, prin organizarea de conferinţe, simpozioane şi publicaţii de specialitate.
Activitatea de cercetare ştiinţifică s-a reflectat în indici scientometrici: Indice Hirsch = 13 (Google scholar), Referinţe bibliografie = 546. A publicat mai multe lucrări indexate în baza de date Web of Knowledge, Web of Science (ISI Thomson Reuters) – 38 (peste 200 de citări).
Omul de ştiinţă, magnificul Rector fondator, Aurel Ardelean, a fost distins cu Înal­tul Titlu Academic – Doctor Honoris Causa, acordat de prestigioase universităţi din lume: Universitatea „Liberty” din Sacramento, California, SUA, 1999; Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Vete­- rinară a Banatului „Regele Mihai al României” din Timişoara, 2007; Universitatea Transcarpatia din Ujgorod, Ucraina, 2009; Universitatea „Danubius” din Galaţi, 2009; Medalia Membru de Onoare în Grad de Comandor, „ca expresie a recunoaşterii contribuţiei la emanciparea NAŢIUNII”, 2014; A fost distins cu: Titlul de Onoare „Perso­nalitate a Judeţului Arad”, conferit de Consiliul Judeţean Arad – 15 mai 2015, Cetă­- ţean de Onoare al Oraşului Chişineu-Criş, Cetăţean de Onoare al Municipiului Baia Mare, iar în anul 2016 cu ocazia deschiderii anului universitar a primit Colanul de Cetăţean de Onoare al Municipiului Arad.
Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, i-a acordat prof. univ. dr. Aurel Ardelean, Rector fon­dator – Preşedintele Universităţii de Vest „Vasile Goldiş”, Medalia şi Diploma Omagială „Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena” – cea mai înaltă distincție a Patriarhiei Române pentru laici. A fost distins cu Ordinul Preşedinţiei României „Serviciul Credincios” în grad de cavaler, dar şi cu numeroase premii ale Academiei Române şi Academiei Oamenilor de Ştiinţă.
Om generos şi sensibil, iubit şi respectat de toţi, de o înaltă modestie şi caracter, vizionar realist şi organizator multi­- valent, om al iniţiativelor extraordinare, ocupă un loc deosebit în panteonul ideal al adevăraţilor oameni de bine din Europa noastră modernă.
Preşedintele şi Rectorul fondator al Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” din Arad, Aurel Ardelean rămâne un simbol al deschiderii, al umanismului, al acţiunilor pozitive şi al altruismului, al excepţionalelor şi numeroaselor reuşite, ale căror efecte vot fi preţuite şi în viitor.

Recomandările redacției