UNIVERSITATEA DE VEST „VASILE GOLDIȘ” DIN ARAD DEPLÂNGE TRECEREA LA CELE VEŞNICE A UNEI ILUSTRE PERSONALITĂȚI A DREPTULUI ROMÂNESC ȘI EUROPEAN: PROF. UNIV. DR. DOC. DR. H.C. VLADIMIR HANGA

Untitled-1 copyDuminică, 16 iunie 2013, lumea academică și juridică românească a suferit o grea pierdere prin trecerea la cele veșnice a unei personalități de seamă a științei și spiritualității românești, Decanul fondator al Facultății de Științe Juridice din cadrul Universității de Vest „Vasile Goldiș” din Arad, Profesorul Vladimir Hanga, cel care le-a fost mentor multor generații de juriști din Arad și din întreaga țară.
Născut la 21 octombrie 1920, în comuna Cucova, județul Bacău, a absolvit studiile gimnaziale și liceale la Liceul Regele Ferdinand din Bacău în 1939, ca șef de promoție și premiant de onoare.
A absolvit Faculatea de Drept a Universității din București, ca șef de promoție în 1943, licențiat Magna cum laudae. În anul 1947 a obținut titlul de Doctor în Drept la Universitatea din București, iar în anul 1949 titlul de Doctor în Științe economice și politice la aceeași universitate.
Nobila activitatea didactică universitară a început-o ca asistent și lector universitar la Facultatea de Drept din București, apoi a fost conferențiar și profesor universitar la Facultatea de Drept a Universității ”Babeș-Bolyai” din Cluj.
În anul 1990, profesorul Vladimir Hanga a fost Decanul fondator al Facul­tății de Științe Juridice a Universității de Vest „Vasile Goldiș” din Arad și alături de alte prestigioase cadre didactice de la Cluj, a contribuit esențial la înființarea, consolidarea, recunoașterea și acreditarea acestei facultăți din cadrul tinerei Universități „Vasile Goldiș” din Arad.
Cursurile și prelegerile Domniei sale au constituit adevărate și autentice mo­dele instructive-educative, purtătoare semnificative de cunoaștere științifică, dar în egală măsură și a unor inestimabile valori morale și spirituale fundamentale.
Generații întregi de studenți ai Facul­tăților de Drept din Cluj-Napoca, Arad, București, Timișoara, Sibiu, etc. au studiat și studiază după cursurile editate de profesorul Hanga. În calitate de conducător de doctorat, a îndrumat cu competență, dăruire pe toți cei dornici să studieze și să descopere tainele subtile ale științelor juridice.
Specialist de notorietate națională și internațională în domeniile dreptului roman și istoriei dreptului românesc, profesorul Vladimir Hanga a fost și un strălucit om de cultură, fapt relevat și de lucrările sale de referință, dintre care cităm doar cîteva: „Mari legiuitori ai lumii”, „Cetatea celor 7 coline”, „Caius Julius Cezar”, „Crestomație pentru studiul istoriei statului și dreptului românesc”, „Hugo Grotius – Despre dreptul războiului și al păcii”, „Iustiniani Institutiones – Instituțiile lui Iustinian”, text bilingv.
Ca excelent cunoscător al limbilor clasice, greaca și latina, dar și al limbilor moderne, precum franceza, engleza, ita­liana și germana, Profesorul Hanga a contribuit substanțial, alături de alți specialiști, la traducerea și editarea do­cumentelor medievale transilvănene, lucrare apărută în 10 volume și publicată de Academia Română, iar în anul 2002 a tradus din limba latină „Instituțiile lui Iustinian”.
A susținut cursuri și conferințe la Universități de prestigiu, precum cele din Paris, Roma, Londra, Bruges, Viena, Strasbourg, Leiden, Heidelberg, Frankfurt am Main, Leipzig, Geneva, New York șa.
A exercitat importante funcții de conducere academice: Decan al Facultății de Drept al Universității ”Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca (1968-1973) și Prorector al aceleiași Universități (1973-1976), primul Decan al Facultății de Drept din cadrul Universității de Vest „Vasile Goldiș” din Arad (1990). A participat la numeroase simpozioane și congrese internaționale, atât în calitate de cadru didactic, cât și în cea de membru al unor prestigioase foruri științifice internaționale: expert ONU la New York și Geneva (1977-1984), membru în Comisia pentru Drepturile Omului și Arbitru al Curții Permanente de Arbitraj de la Haga (1984-1989).
Pentru rodnica sa activitate didactică universitară și de cercetare științifică, d-lui Prof. Vladimir Hanga i s-a conferit titlul de Doctor docent în științe în anul 1962. De asemenea, în 1981 Academia Română i-a conferit Premiul „Simion Bărnuțiu”.
Importante universități din România i-au conferit, în semn de prețuire, înaltul titlu de Doctor Honoris Causa: Universitatea de Vest din Timișoara, Universitatea de Vest „Vasile Goldiș” din Arad, șa.
Prin trecerea la cele veșnice a ilustrului profesor Vladimir Hanga, lumea aca­demică și juridică românească a devenit mult mai săracă.
Cadrele universitare, studenții, juriștii și toți cei care l-au cunoscut și apreciat, îi pot aduce un ultim omagiu în ziua de miercuri, 19 iunie 2013, între orele 8-12, în Aula „Ștefan Cicio Pop”, din cadrul Fa­cultății de Științe Juridice a Universității de Vest „Vasile Goldiș” din Arad, B-dul Revoluției 94-96.
Senatul Universității de Vest
„Vasile Goldiș” din Arad

Recomandările redacției