„Sperăm însă că cei ce ne urmează vor şti să preţuiască trecutul şi să pună pietre solide
la templul vieţuirii pe aceste meleaguri.”
Gavril Ardelean, 26 august 2013,
în Prefaţa lucrării „Oameni din Seini”,  scrise la îndemnul său de Claudiu Porumbăcean,
Viorel Câmpean şi
Kereskényi Sándor

Născut la data de 5 mai 1942 în localitatea Seini, care i-a şi conferit titlul de „Cetăţean de Onoare”, prof. Gavril Ardelean a avut în cei aproape 50 de ani de muncă o activitate demnă de toată aprecierea. Absolvent al Facultăţii de Biologie, Geografie şi Geologie a UBB din Cluj Napoca în anul 1965, obţine titlul de doctor în biologie la aceeaşi prestigioasă instituţie de învăţământ, sub coordonarea acad. Eugen Pora şi a prof. univ. dr. Dumitru Roşca. Debutează în învăţământul preuniversitar în anul 1965 la Liceul teoretic din Vişeu de Sus, profesând mai apoi la Liceul teoretic din Tăşnad, Liceele „Mihai Eminescu”, „Ioan Slavici” şi „Unio” din Satu Mare.
Începând cu anul 1992 devine cadru didactic asociat şi apoi titular la Universitatea de Nord din Baia Mare la specializarea Biologie-Ecologie, promovând toate treptele didactice universitare. În urmă cu 20 de ani, a pus bazele filialei din Satu Mare a Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” din Arad, devenind profesor universitar, prorector, director al filialelor din Satu Mare şi Baia Mare ale acestei universităţi. De-a lungul carierei sale, prof. Gavril Ardelean a fost un soldat, un slujitor credincios în spiritul promovării în permanenţă a valorilor fundamentale ale societăţii şi culturii naţionale, a marilor personalităţi ale neamului românesc, fapt ce s-a exprimat în cel puţin patru planuri de activitate: managerial, educaţional, ştiinţific şi cultural, pornind de la premisa că şi nord-vestul României merită o emancipare prin dezvoltarea învăţă­- mântului, prin promovarea cer­cetării ştiinţifice şi a activităţii culturale.
Spiritul său organizatoric s-a reflectat în îndeplinirea unor funcţii importante în activitatea academică, cea de şef de catedră, decan, prorector şi director de filiale, la Universitatea de Nord din Baia Mare şi mai ales la Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad. Poate că cel mai mare succes al său a fost înfiinţarea la Satu Mare a unei extensii universitare într-o perioadă când judeţul Satu Mare era ocolit de instituţiile universitare din România. Rezultatul acestui demers nu a întârziat să dea roade. Mii de tineri sătmăreni şi-au desăvârşit studiile superioare acasă, devenind apreciaţi specialişti, funcţionari publici sau oameni de afaceri.
Ca dascăl, a parcurs toate treptele academice, de la asistent la profesor universitar, predând şi elaborând mai multe cursuri universitare. Această activitate i-a oferit cele mai mari satisfacţii pregătind tineri specialişti în domeniul biologiei, ecologiei, geografiei turismului şi ai sportului.
În ultimele două decenii, Gavril Ardelean s-a dedicat şi cercetării ştiinţifice, reuşind, cu sprijinul Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” din Arad să constituie un colectiv de cercetare eco-economică în Nord-Vestul României în care activează peste 30 de cercetători ecologi,
biologi şi economişti din ţară şi străinătate, care studiază biodiversitatea şi resursele naturale ale zonei şi ale căror lucrări ştiinţifice sunt apreciate în mediul academic. Nu putem să nu amintim contribuţia domniei sale prin cele aproape 200 de articole ştiinţifice, peste 60 de cărţi semnate în calitate de autor unic, coautor sau coordonator, participarea la peste 30 de manifestări ştiinţifice internaţionale, implementarea a 11 proiecte finanţate din fonduri europene din care 5 transfrontaliere. Ca semn de apreciere pentru activitatea depusă în acest domeniu, în anul 2002, Academia Română îi acordă cel mai înalt premiu ştiinţific al României, premiul „Grigore Antipa”, care se acordă doar o singură dată în viaţă.
În cei 20 ani de existenţă la Satu Mare a filialei Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” din Arad a organizat 9 sesiuni ştiinţifice internaţionale de mare rezonanţă, dintre care remarcăm sesiunile de Biologie Moleculară, desfăşurate sub egida Academiei Române. Tot din iniţiativa sa a luat fiinţă Societatea de Ihtiologie din România, al cărei preşedinte a fost încă de la înfiinţare.
De-a lungul vieţii, prof. Gavril Ardelean a fost un susţinător permanent al vieţii culturale sătmărene. Iniţial, la Tăşnad, a pus bazele unor instituţii care să promoveze din punct de vedere etnografic frumoasa zonă a Codrului, înfiinţând un Muzeu al Codrului şi un ansamblu de cântece şi dansuri codreneşti care funcţionează cu succes şi astăzi. A fost alături de administraţia şi instituţiile de cultură din Satu Mare, în organizarea unor evenimente cultural-artistice, inclusiv în susţinerea revistei „Poesis”. Tot de numele său se leagă şi acordarea la Satu Mare a primului titlu de Doctor Honoris Causa, festivităţi care, cu sprijinul Senatului UVVG, au devenit prezenţă constantă, printre laureaţi aflându-se mari personalităţi ale culturii româneşti, precum Augustin Buzura, Nicolae Breban, Grigore Vieru, Mihai Cimpoi, sau Dumitru Ţepeneag.
Întotdeauna a considerat că patriotismul autentic se exprimă, nu prin vorbe, ci prin fapte, iar acest lucru se poate lesne observa prin tot ceea ce a făcut în întreaga sa carieră, reuşind, împreună cu colegii şi colaboratorii domniei sale, să constituie un pilon solid în afirmarea naţiunii române. Pentru întreaga sa activitate a primit distincţia de „Membru de Onoare în Grad de Comandor” din partea Ordinului Militar din România.
În memoria domniei sale, dorim să ne aducem aminte de o mai veche legendă medievală, aceea a peştişorilor din Sena. După cum bine se ştie, fluviul traversează Parisul de la răsărit la Apus şi se varsă în Oceanul Atlantic. Legenda spune că, în apele sale vieţuiesc două specii de peşti: pe de-o parte se află peştişorii mărunţi şi firavi care înoată cu îndârjire, cu toate forţele lor, împotriva curentului, spre răsăritul soarelui, spre izvoarele luminii şi cunoaşterii; pe de altă parte, sunt peştii graşi, opulenți, somnolenţi şi leneşi, care se complac în pasivitate, plutind în voia curentului.
DOMNULE PROFESOR, v-aţi dedicat întreaga viață în slujba binelui, ați înotat spre izvoarele luminii și cunoașterii, ați fost un simbol al spiritului activ, al ener­giei crea­toare, al oamenilor care fac istoria.
Conducerea Universității de Vest „Vasile Goldiș” din Arad 

Recomandările redacției