ivanFacultatea de Ştiinţe Umaniste, Politice şi Administrative din cadrul Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” din Arad a organizat, în data de 23.10.2013, la Casa Universitarilor şi Studenţilor a UVVG, în cadrul manifestărilor dedicate „ZILEI FACULTĂŢII UMANISTE”, o multiplă lansare de carte din domeniul ştiinţelor politice: „GLOBALIZAREA – TEORETICIENI FUNDAMENTALI” – autor Andrew Jones; „RELAŢII INTERNAŢIONALE” – autor Stephanie Lawson; „OCCIDENTALIZAREA LUMII” – autor Serge Latouche, „GUVERNANȚA” – autor Anne Mette Kjaer, publicate de Editura „C.A. PUBLISHING”
Cărţile au fost prezentate de prof. univ. dr. Adrian Ivan din cadrul Universităţii „Babeş Bolyai” din Cluj-Napoca, cunoscut cercetător în relaţii internaţionale şi studii de securitate, minorităţi naţionale şi etnice în relaţiile internaţionale, cercetător al politicilor externe şi de securitate şi cercetător în guvernanţa europeană şi internaţională, om de cultură, editorialist şi analist politic. Alături de domnia sa s-a aflat prof. univ. dr. Marius Grec, decanul Facultăţii de Ştiinţe Umaniste, Politice şi Administrative a UVVG şi conf. univ. dr. Cristian Benţe, directorul Departamentului de Ştiinţe Socio-Umane, care au evidenţiat importanţa celor patru cărţi din domeniul ştiinţelor politice.
Evenimentul s-a bucurat de prezența d-nei prof. univ. dr. Coralia Adina Cotoraci, rectorul Universității de Vest „Vasile Goldiș”, prof. univ. dr. Aurel Ardelean, președintele Universității de Vest „Vasile Goldiș”, cadre didactice, studenți şi masteranzi.
Prof. univ. dr. Coralia Adina Cotoraci, rectorul UVVG, a transmis salutul conducerii Universității și a subliniat buna colaborare pe care o are Universitatea de Vest Vasile Goldiș din Arad cu Universitatea „Babeș Bolyai” din Cluj Napoca.
În prezentarea sa, prof. univ. dr. Adrian Ivan, din cadrul Universităţii „Babeş Bolyai” a subliniat că „cele patru cărţi fac parte dintr-o serie de relaţii internaţionale şi ştiinţe politice, dedicate domeniului de analiză a relaţiilor internaţionale cu subiecte ţintite cum ar fi occidentalizarea, guvernanţa şi relaţiile internaţionale. Ele sunt traduceri din autori străini, adecvate procesului de cunoaştere în domeniul relaţiilor internaţionale, al studiilor de securitate şi al ştiinţelor politice în general. Sunt cărţi care se adresează unui public de relaţii internaţionale, dar şi unui public larg. O cultură solidă în domeniul ştiinţelor politice face ca societatea să fie mai aproape de valorile sale”.
Prof. univ. dr. Marius Grec, decanul Facultăţii de Ştiinţe Umaniste, Politice şi Administrative, a declarat că: „Cele patru volume sunt dintr-o colecţie puse sub genericul Relaţii Internaţionale şi Studii Europene, care aparţine editurii CA Pu­blishing din Cluj Napoca. Coordonatorul ştiinţific al acestei colecţii este prof. univ. dr. Adrian Ivan, o personalitate în domeniul relaţiilor internaţionale, cunoscut atât în ţară cât şi în străinătate ”.
Prof. univ. dr. Aurel Ardelean, președintele Universității de Vest „Vasile Goldiș”, a precizat că „Universitatea continuă şi în acest an iniţiativa doamnei rector, prof. univ. dr. Coralia Adina Cotoraci, sărbătorirea zilei fiecărei Facultăţi. Am început cu Facultatea de Ştiinţe Umaniste, Politice şi Administrative, care are invitaţi deosebiţi din partea Universităţii „Babeş Bolyai” din Cluj Napoca, cunoscută în ţara noastră pentru rezultatele deosebite obţinute în lupta pentru Top 500 pentru cele mai bune Universităţi internaţionale. Ne bucură prezenţa unui colectiv de la Facultatea de Facultăţii de Istorie şi Filozofie, a Departamentului de Relații Internaționale, din cadrul Universității Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca, condus de dl. prof. univ. dr. Adrian Ivan, care a prezentat patru cărţi deosebit de importante, care tratează Guvernanţa, Relaţiile Internaţionale, Globalizarea și Occidentalizarea lumii. Dorim ca manifestările din aceste zile să se desfăşoare sub aspectul acestui început generos, astfel ca Universitatea de Vest „Vasile Goldiș” să poată să-şi aducă aportul la realizarea misiunilor şi obiectivelor pe care le are în acest domeniu academic”.
Biroul de presă al UVVG

Recomandările redacției