În urma controalelor făcute de Curtea de Conturi în judeţ au fost descoperite nereguli de zeci de milioane

0
218

În numerele trecute ale ziarului nostru vă prezentam câteva date despre rezultatele controalelor făcute de Curtea de Conturi la nivelul judeţului sau la nivelul unor companii sau societăţi care şi-au desfăşurat sau îşi desfăşoară activitatea în judeţul Arad. Astăzi revenim cu alte informaţii făcute publice în raportul întocmit în urma verificărilor făcute anul trecut, cu privire la modul în care au fost gestionaţi banii publici în 2014. „Potrivit programului de activitate pe anul 2015, la nivelul unităților administrativ – teritoriale din raza de teritorialitate a județului Arad, au fost desfășurate 34 de acțiuni de control/audit, din care 28 acțiuni de audit financiar și şase acțiuni de control. Constatările și concluziile rezultate în urma acțiunilor de control/audit desfășurate s-au materializat în: 28 de rapoarte de audit financiar, şase rapoarte de control, 28 procese verbale de constatare precum și 36 note de constatare care au fost întocmite în cadrul acțiunilor de audit financiar. De remarcat este faptul că acțiunile de audit financiar, în toate cazurile, au fost finalizate cu exprimarea unor opinii contrare de către auditorii publici externi, ceea ce a determinat să nu fie emise certificate de conformitate pentru entitățile auditate. În vederea valorificării constatărilor înscrise în actele de control/audit au fost emise un număr de 24 decizii din care 21 de decizii în cadrul acțiunilor de audit financiar și trei decizii cu ocazia valorificării acțiunilor de control. Deciziile menționate mai sus au cuprins un număr de 308 de măsuri pentru urmărirea și încasarea veniturilor bugetului local, stabilirea întinderii prejudiciilor și recuperarea lor, precum și măsuri pentru înlăturarea abaterilor cu caracter financiar – contabil constatate”, se arată într-un raport al Curţii de Conturi.

Autorii raportului au ţinut să menţioneze că misiunile de audit financiar efectuate la ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale au evidențiat cazuri frecvente de nerespectare a reglementărilor legale în domeniul finanțelor publice locale, fiind constatate abateri care au condus la neatragerea veniturilor cuvenite bugetelor locale, producerea unor prejudicii în dauna resurselor publice locale, ori s-au repercutat negativ asupra calității gestiunii economico-financiare a entităților auditate. „În urma derulării misiunilor de audit/control au rezultat abateri cu caracter financiar care au contribuit la neatragerea unor venituri cuvenite bugetelor locale, veniturile suplimentare constatate ca urmare verificărilor, peste nivelul celor declarate de către contribuabili sau peste nivelul acestor venituri evidenţiat în contabilitate de către entităţile verificate însumând 1.461.000 lei.

Din totalul veniturilor suplimentare estimate, suma de 1.065.000 lei reprezintă impozite şi taxe locale precum şi alte venituri suplimentare nefiscale, iar suma de 396.000 lei constituie accesorii (majorări şi penalităţi de întârziere) stabilite pentru neplata veniturilor bugetare în condiţiile şi la termenele prevăzute de lege. Referindu-ne la gradul de încasare a sumelor cu titlu de venituri suplimentare, se constată că au fost atrase, în mod operativ, la bugetele locale venituri suplimentare în valoare de 257.000 lei, reprezentând un procent de 17,6 % din totalul veniturilor suplimentare estimate”, susţin cei care au întocmit raportul.

Prejudicii şi abateri

Echipele de control trimise de Curtea de Conturi în judeţ au descoperit prejudicii de 4.111.000 lei, suma de 3.441.000 lei reprezentând prejudicii efective, faţă de care au fost determinate foloase nerealizate în cuantum de 670.000 lei, în concordanţă cu prevederile legale în vigoare. De menţionat că în timpul şi ca urmare a acţiunilor desfăşurate, au fost recuperate, potrivit celor de la Curtea de Conturi, prejudicii de 257.000 lei, reprezentând o pondere de 6,3 %, din totalul prejudiciilor constatate. „Deosebit de cele două categorii de abateri, care au condus, fie la neatragerea unor venituri cuvenite bugetelor locale, fie la producerea unor prejudicii în resursele financiare ale bugetelor locale, acţiunile de audit financiar și control desfăşurate au reliefat şi alte abateri cu caracter financiar – contabil care au afectat în mod nefavorabil calitatea gestiunii economico – financiare și au denaturat situația poziției și performanței financiare a entităților verificate, o parte dintre acestea fiind cuantificate, cu ajutorul etalonului valoric, la un nivel de 61.563.000 lei. Abaterile de această natură s-au referit la neincluderea, nereflectarea sau reflectarea eronată în contabilitate a unor elemente patrimoniale aparținând domeniilor public sau privat al unităţilor administrativ – teritoriale verificate”, mai susţin autorii raportului.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.