Ceea ce n-au cele mai mari municipii din ţară, precum Cluj-Napoca, Iaşi sau Timişoara – care nu doar că întrec numărul locuitorilor întregului judeţ Arad, ci se şi comportă ca nişte veritabile capitale regionale  – iată că a reuşit harnica şi perseverenta administraţie a oraşului Sebiş: finalizarea lucrărilor de reabilitare, dezvoltare şi modernizare a Ambulatoriilor Spitalului Orăşenesc. Astfel, în preziua Ajunului Crăciunului, la sediul cochetei Primării Orăşe­neşti din Sebiş s-a desfăşurat conferinţa de presă organizată cu prilejul finalizării lucrărilor de „reabilitare, dezvoltare şi modernizare ambulatorii ale Spitalului de Boli Cronice Sebiş”, proiect demarat în anul 2014 prin  Programul Operaţional Regional (REGIO), Axa prioritară 3, Domeniul major de intervenţie 3.1. După cum precizează documentele oficiale care ne-au fost puse la dispoziţie cu această ocazie, valoarea totală a investiţiei este de 2.298.159,17 lei, din care 1.717.973,49 lei reprezintă finanţarea nerambursabilă a Uniunii Europene. După implementarea proiectului, la Spitalul Orăşenesc din Sebiş    s-au înfiinţat 4 noi ca­binete de specialitate, dotate cu aparatură de ultimă generaţie: electroencefalograf, holter, eco-doppler color, videocolposcop, electrocauter, defibrilator, masă ginecologică, electrocardiograf 4 D, megatoscop, spirometru, eco-doppler  pediatrie etc. De asemenea, cabine­tele de Obstetrică- Ginecologie, Neurologie, Pediatrie, Interne şi Balneo-Fizioterapie au fost înzestrate cu mobilier specific, fiind recondiţionate la nivel european.

Primarul  Gheorghe Feieş, amfitrionul evenimentului inaugural şi, totodată, iniţiatorul proiectului, a deschis conferinţa de presă de la primăria sebişană aducând mulţumiri proiectantului, constructorului şi colegilor de la pri­mărie, prin efortul cărora s-au putut finaliza, cu succes, toate lucrările de reabi­litare, dezvoltare şi modernizare a Ambulatoriilor de la Spitalul Orăşenesc: „În anul 2009, după îndelungi dispute cu factorii de decizie de la judeţ, am reuşit să păstrăm Spitalul orăşenesc, aflat la acea dată pe lista celor care trebuiau desfiinţate de către Ministerul Sănătăţii. Apoi, prin eforturi proprii şi prin coope­rări internaţionale – cum a fost cazul modernizării Secţiei de Radiologie, cu ajutorul Ambasadei Regatului Unit al Marii Britanii şi al Irlandei de Nord – am reuşit, pas cu pas, să ridicăm standardele de calitate şi să facem din unitatea noastră spitalicească o instituţie medicală care deser­veşte întreaga regiune a Crişului Alb şi a Ţării Moţilor. Mai ales după desfiinţarea Spitalului din Gurahonţ, Spitalul Orăşenesc din Sebiş deserveşte peste 74.000 de locuitori, iar dacă ne referim la domenii de nişă, cum este cazul Pneumologiei, în tot judeţul mai există secţii similare doar în municipiul Arad. Iată de ce, anul viitor ne vom preocupa de acreditarea defi­nitivă a Spitalului Orăşenesc din Sebiş şi sperăm, totodată, într-o colaborare mai strânsă cu Ministerul Sănătăţii, în actuala sa structură tehnocrată. Spun aceasta, deoarece până acum n-am primit nici un leu de la Ministerul Sănătăţii, doar Consiliul Judeţean fiind alături de noi, în momentele mai dificile. În ultimii patru ani, consilierii oraşului nostru au aprobat alocări bugetare de peste 20 de miliarde lei pentru Spitalul Orăşenesc, astfel că bucuria noastră de acum este cu atât mai mare”.
La rândul său, preşedintele Consiliului Judeţean Arad, Adrian Ţolea, a menţionat faptul că „deşi aveam programată o confe­rinţă de presă la Arad, la se­diul PNL, am ales să fiu pre­zent astăzi aici, în mijlocul dumneavoastră, pentru a ne bucura împreună de excelenta realizare a edililor sebişeni legată de investiţia în moder­nizarea Ambulatoriilor Spitalului Orăşenesc pe fonduri euro­pene. Este un demers greu, în care s-au împotmolit oraşe mari, precum Timişoara, Iaşi sau Cluj-Napoca. Chiar şi noi, la Arad, n-am reuşit să implementăm proiectul decât parţial, astfel că felicităm administraţia oraşului Sebiş pentru finaliza­rea integrală a acestei investiţii. Sper şi eu că vom avea mai multă deschi­dere la Ministerul Sănătăţii de acum, iar în ceea ce ne pri­veşte vom sprijini toate demer­surile primarului Gheor­ghe Feieş”.
Medicul Cristian Sârb, directorul Spitalului Orăşenesc Sebiş, a precizat faptul că noile Ambulatorii vor conta enorm în procesul de acreditare a Spitalului sebişan şi că mulţumeşte pe această cale tuturor factorilor  implicaţi, îndeosebi primarului Gheorghe Feieş, cel care a fost iniţiatorul şi susţinătorul proiectului de reabilitare, dezvoltare şi modernizare a Spitalului din Sebiş. Ambulatoriile vor fi încadrate cu câte cinci medici şi asistente de specialitate, astfel că moderna aparatură medicală achiziţionată şi investiţiile în reabilitarea cabinetelor şi sălilor de tratament se va regăsi în beneficiul tuturor cetăţenilor din oraş şi din localităţile arondate.
Domnul Costinel Corlan, ma­na­gerul proiectului, a lăudat profesionalismul şi coeziunea întregii echipe, precizând că singurele întârzieri înregistrate au fost doar cele cauzate de birocraţie. De ase­menea, domnul Daniel Iacob, re­prezentantul Agenţiei de Dezvoltare Regională i-a felicitat pe toţi cei implicaţi în proiect, cu atât mai mult, cu cât pentru implementarea acestuia nu a fost necesară nici o co­recţie financiară, lucru mai rar întâlnit la proiectele similare.
Domnul Gheorghe Domşa, directorul Casei de Asigurări de Sănătate Arad a mărturisit că „pentru mine surpriza a fost una de proporţii, deoarece nu mă aşteptam să văd Ambulatorii atât de bine puse la punct, ca cele de la Sebiş, care se ridică peste Ambulatoriile de la Arad. Pe de altă parte, îl cunosc de multă vreme pe domnul primar Feieş, astfel că trebuia să mă aştept la astfel de lucrări de calitate, pentru care îl felicit”.
După finalizarea conferinţei de presă, toţi invitaţii s-au deplasat la inaugurarea oficială a lucrărilor de la Spitalul Orăşenesc Sebiş. Aici, un ales sobor de preoţi a săvârşit slujba de sfinţire a lucrărilor, după care domnii Adrian Ţolea şi Gheorghe Feieş au tăiat panglica oficială. Cu această oca­zie, amfitrionul Gheor­ghe Feieş  i-a invitat alături şi pe primarii comunelor învecinate pre­zenţi la această inaugurare (Că­rand, Igneşti, Buteni, Dezna etc.), pentru a simboliza întreaga întindere teritorială pe care Spitalul Orăşenesc din Sebiş o deserveşte. Din acest punct de vedere, nu este întâmplător faptul că oraşul Sebiş este trecut în nomenclatoarele oficiale înaintea altor oraşe din judeţul nostru, deoarece aici există secţii teritoriale de Poliţie, de Pompieri şi Jandarmi, Staţie de Salvare şi de SMURD, Finanţe, secţii ale Universităţii de Vest „Vasile Goldiş”, şapte cabinete stomatologice, clinici private şi, nu în ultimul rând, 860 de agenţi economici, dintre care peste 560 sunt activi. După vizitarea modernelor cabinete medicale, invitaţii au participat la un dineu oficial, prilej cu care prim-edilul oraşului le-a urat tuturor celor prezenţi şi, prin intermediul cotidianului nostru, tuturor sebişenilor „Sărbători Fericite” şi un călduros „La Mulţi Ani!”.

Recomandările redacției