reabilitareÎncă o sută de blocuri din municipiul Arad vor intra în programul de reabilitare termică a blocurilor finan­ţat din fonduri europene, în ca­drul programului fiind depuse, până acum, cereri de finanţare pentru 1.384 de apartamente, pentru care valoarea in­vestiţiilor se ridică la 38.575.000 lei.
Primarul municipiului Arad a anun­ţat că în Bugetul general de venituri şi cheltuieli al municipiului Arad pe anul 2014 a fost alocată suma de 1.000.000 pentru întocmirea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie (DALI) pentru 100 de blo­curi din municipiul Arad, care vor fi finaţare, cu fonduri europene, în exerciţiul financiar 2014-2020.
Aceste blocuri au depus cereri pentru obţinerea finaţării de la Pri­mărie pentru reabilitarea termică din fonduri europene.
După întocmirea DALI, va urma elaborarea fişei de depunere a soli­citării de finanţare, care va avea loc în toamna acestui an, după ce, Comisia Europeană va anunţa criteriile de finanţare în cadrul proiectului, în exerciţiul financiar 2014-2020.
În cadrul aceluiaşi program, se intenţionează solicitarea de finanţare şi pentru reabilitarea termică a clădirii Direcţiei Fiscale a Primăriei, care se află pe strada Mucius Scaevola.
Până acum, 67 de asociaţii de proprietari din municipiul Arad au asigurată finanţarea reabilitării termice a blocurilor (1.348 apartamente) prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, care au depus, în timp util, documentaţiile necesare.
Reabilitarea termică a acestor blocuri va fi realizată cu  finanţare prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1 – „Spriji­nirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere”, Domeniul major de intervenţie 1.2. Sprijinirea investiţiilor în eficienţa energetică a blocurilor de locuinţe, în conformitate cu obiectivele Strategiei Europa 2020.
(Ş.M.)

Recomandările redacției