colegiuColectarea de venituri la buget şi priorităţile Fiscului pentru 2013 vor fi una dintre temele şedinţei Colegiului Prefectural de la începutul acestei săptămâni. Directorii deconcentratelor arădene sunt chemaţi astăzi la o nouă şedinţă.
Conducerea Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Arad va prezenta în şedinţa Colegiului Prefectural, un raport privind execuţia bugetului gene­ral consolidat şi indicatorii activităţii de inspecţie fiscală, pe acest an. În 2012, raportat la programul de încasări stabilit de la nivel central, Fiscul arădean a reuşit o depăşire a programului cu 7,3 puncte procentuale, cu un total de 1.661.993 mii de lei, de venituri colectate la buget în 2012, faţă de 1.492.456 mii de lei, în 2011. Nu în ultimul rând, din raportul DGFP Arad reiese că, anul trecut au fost efectuate peste 2.500 de inspecţii fiscale şi controale. Pentru 2013, prioritatea nu­mărul unu pentru DGFP este creşterea eficienţei şi dinamicii colectării prin creşterea gradului de conformare vo­luntară, îmbunătăţirea gestionării arie­ratelor fiscale precum şi reducerea evaziunii şi fraudei fiscale.
Un alt punct pe ordinea de zi a şe­dinţei convocate de prefect va fi re­prezentat de o informare privind dinamica accidentelor rutiere produse pe raza judeţului, în 2012. Nu în ultimul rând, în cadrul şedinţei va fi pre­zentată şi o informare privind ac- ti­vitatea Direcţiei Judeţene pentru Soprt şi Tineret Arad, precum şi rezultatele obţinute de sportivii arădeni la competiţiile naţionale şi interneţionale anul trecut.

Recomandările redacției