scoli

Contractele se încheie anul viitor

În baza prevederilor din Metodologia de organizare şi funcţionare a învăţământului profesional de stat cu durata de trei ani, cifra de şcolarizare se stabileşte anual, pe baza nevoilor pieţei muncii şi a tendinţelor de dezvoltare, precum şi pe baza solicitărilor operatorilor economici.

„Învăţământul profesional cu durata de trei ani se organizează numai în unităţile de învăţământ, care anexează la propunerea privind planul de şcolarizare contracte-cadru, încheiate cu operatorii economici sau instituţii publice“, ne-a declarat prof. Claudius Mladin, inspectorul şcolar general al judeţului Arad.

În acest context, unităţile de învăţământ care intenţionează să şcolarizeze clase de învăţământ profesional în anul şcolar 2015-2016, vor informa agenţii economici parteneri privind prevederile „Procedurii de solicitare de către operatorii economici a şcolarizării în învăţământul profesional cu durata de 3 ani pentru anul şcolar 2015-2016”.

Conform procedurii, se vor parcurge următoarele etape: până la data de 22 decembrie 2014, operatorii economici interesaţi transmit, în scris, Inspectoratului Şcolar Judeţean Arad solicitarea de şcolarizare în învăţământul profesional cu durata de 3 ani; Consiliul de Administraţie al Inspectoratului Şcolar Judeţean Arad analizează solicitările operatorilor economici şi  stabileşte unităţile de învăţământ care pot organiza clase de învăţământ profesional cu durata de 3 ani, în anul şcolar 2015-2016; până la data de 16 ianuarie 2015, operatorii economici încheie contracte – cadru cu unităţile de învăţământ partenere sau cu unităţile de învăţământ desemnate de ISJ, conform Metodologiei de organizare şi funcţionare a învăţământului profesional de stat cu durata de 3 ani.

Recomandările redacției