Conform unui proiect de act normativ, o serie de documente, a căror valabilitate a fost prelungită în repetate rânduri pe perioada stării de alertă, își vor pierde valabilitatea în data de 31 martie 2022, fiind necesară o nouă evaluare a medicului specialist pentru emiterea unor noi documente:

• Biletele de trimitere pentru specialități clinice, inclusiv pentru specialitatea medicină fizică și de reabilitare;

• Biletele de trimitere pentru specialități paraclinice;

• Recomandările medicale pentru îngrijiri medicale la domiciliu, îngrijiri paliative la domiciliu;

• Recomandările medicale pentru dispozitive medicale, tehnologii și dispozitive asistive ce se depun/se transmit la casa de asigurări de sănătate;

• Deciziile de aprobare pentru procurarea dispozitivului medical, tehnologiilor și dispozitivelor asistive. Nu vor fi afectate de această reglementare documentele care se află în perioada de valabilitate.Perioada de valabilitate a acestor documente este următoarea:

• Biletul de trimitere pentru specialități clinice are o valabilitate de maximum 30 de zile calendaristice de la data emiterii.

• Biletul de trimitere pentru specialitatea clinică medicină fizică și de reabilitare are o valabilitate de maximum 90 de zile calendaristice de la data emiterii.

• Biletul de trimitere pentru specialități paraclinice are o valabilitate de maximum 30 de zile calendaristice de la data emiterii.

• Recomandarea medicală pentru dispozitive medicale, tehnologii și dispozitive asistive își pierde valabilitatea dacă nu este depusă la casa de asigurări de sănătate în termen de 30 de zile calendaristice de la data emiterii.

• Decizia de aprobare pentru procurarea dispozitivului medical are un termen de valabilitate de 30 de zile calendaristice de la data emiterii de către casa de asigurări de sănătate.

Excepțiile de la aceste situații le regăsiți pe site-ul oficial al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate.

Proiectul de act normativ care cuprinde totalitatea modificărilor și completărilor reglementărilor din sistemul de sănătate care vor intra în vigoare începând cu data de 1 aprilie 2022 se află pe circuitul de avizare interinstituțională.

Recomandările redacției