pregÎn prima fază a înscrierilor în clasele pregătitoare, sunt admişi la şcoala de circumscripţie copiii ai căror părinţi au solici­tat acest lucru în cererea-tip de înscriere. Repartizarea acestora se face conform solicitării din cererea-tip de înscriere se realizează cu ajutorul aplicaţiei informa­tice. În a doua fază, se procesează cererile părinţilor care solicită înscrierea la o altă unitate de învăţământ decât şcoala de circumscripţie, pe locurile rămase libere. Admiterea sau respingerea cererilor acestora se realizează la nivelul comisiei de înscriere din unităţile de învăţământ, prin aplicarea criteriilor generale şi specifice de departajare, iar listele finale sunt vali­date de către consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ.
În a treia fază, sunt admişi la şcoala de circumscripţie copiii ai căror părinţi au solicitat înscrierea la o altă unitate de învăţământ decât şcoala de circumscripţie, dar nu au fost inmatriculaţi, din lipsă de locuri. Repartizarea acestora conform solicitării din cererea-tip se realizează cu ajutorul aplicaţiei informatice.
La încheierea primei etape de înscriere, se consideră locuri disponibile, pe lângă locurile rămase neocupate după a doua fază de repartizare, şi locurile copiilor din circumscripţia şcolară respectivă care au fost înmatriculaţi la o altă şcoală, în faza a doua de înscriere, sau care nu s-au înscris în nici o unitate de învăţă­mânt în această etapă.
Până pe 7 aprilie, fiecare unitate de învăţământ care deţine clase pregătitoare va organiza „Ziua porţilor deschise“. Pă­rinţii şi copiii vor putea vizita spaţiile şi vor putea discuta cu cadrele didactice. Părinţii se vor putea informa şi de la grădiniţe. În perioada 1-12 aprilie, vor fi organizate întâlniri pentru informarea şi consilierea părinţilor ai căror copii se află în grădiniţă şi care vor fi cuprinşi în învăţământul primar în anul şcolar 2013 – 2014.
Începând de astăzi devine operativ şi Telverde, cu numărul 0800816257. În intervalul orar 08.00 – 16.00, oricine este interesat de înscrierea în clasele pregătitoare poate suna la acest număr de telefon, la care va răspunde un inspector şcolar din cadrul ISJ Arad.
La nivelul judeţului Arad vor fi înfiin­ţate un număr de 200 de clase pregătitoare.

Recomandările redacției