Dacă a început vacanța, de la jumătatea acestei luni au debutat și înscrierile în învăță­mântul profesional de stat, anul școlar 2018-2019. Cele peste 700 de unități de învățământ cu ofertă educaţională pentru învățământul profesional și dual expun lista candidaților înscriși.
În județul Arad, sunt disponibile 836 de locuri pentru învă­țământul profesional, respectiv 56 pentru cel dual. Acestea sunt disponibile în unități de învăță­mânt precum Liceul Tehnologic Iuliu Moldovan – pentru forma­rea ca tapițer, plăpumar, saltelar și Liceul Tehnologic „Francisc Neuman” – confecționer în producerea de textile. O probă suplimentară de admitere va fi organizată dacă, numărul celor admiși în urma preselecției este mai mare decât numărul locu­rilor existente. Aceasta ar urma să se desfășoare în intervalul 25-29 iunie.
Candidații respinși în faza de preselecție vor putea opta şi azi, 22 iunie pentru alte unități de învățământ cu ofertă dispo­nibilă.
Validarea, la nivelul comisiei județene de admitere a tuturor candidaților admiși în învăță­mântul profesional și dual, are loc în data de 3 iulie.
Unitățile de învățământ vor comunica și lista candidaților respinși în aceeași zi. Pe data de 6 iulie vor fi anunțate locu­rile rămase libere pentru a doua etapă.
Elevii sunt încurajați de stat să se formeze profesional prin sprijin financiar sub formă de bursa în cuantum de 200 de lei lunar, pentru înscrierea la învă­țământ professional. De asemenea, se acordă 200 de lei de la stat plus minim 200 de lei de la angajatorul cu care elevul încheie un contract de muncă, în învă­țământul dual.
Potrivit metodologiei, candidații care nu au susținut Eva­luarea Națională sau, după caz, examenul de capacitate/testele naționale/tezele cu subiect unic, sunt admiși în învățământul profesional/dual, luându-se în calcul că media generală obținută la examene este 1.

Recomandările redacției