Inspecţia Muncii a aplicat amenzi de aproximativ 2,55 milioane lei şi a depistat 232 persoane fără contract individual de muncă, în cadrul acţiunilor de control privind verificarea modului în care se respectă prevederile legale din domeniul relaţiilor de muncă şi al securităţii sănătăţii în muncă, se arată într-un comunicat al instituţiei.

În domeniul relaţiilor de muncă, inspectorii de muncă au aplicat amenzi de peste 2 milioane lei, din care 1,6 milioane lei pentru muncă la negru.

Pentru primirea la muncă a mai mult de cinci persoane fără forme legale de angajare au fost făcute opt propuneri de cercetare penală cu privire la angajatorii care au încălcat legea.

Totodată, 84 persoane fizice au fost sancţionate pentru că nu aveau contracte individuale de muncă.

Cele mai frecvente încălcări ale prevederilor legislaţiei muncii, din domeniul relaţiilor de muncă, au fost primirea la muncă a persoanelor fără întocmirea în formă scrisă a contractelor individuale de muncă, nerespectarea termenului de completare şi transmitere a registrului de evidenţă a salariaţilor la angajare, precum şi nerespectarea duratei timpului de lucru, lipsa semnăturii salariaţilor pe documentele justificative de plată.

Controalele din domeniul relaţiilor de muncă au avut loc între 21 şi 25 ianuarie 2013.

În aceeaşi perioadă, în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă au fost aplicate 102 amenzi cu o valoare de 545.500 de lei. S-au constatat 2.841 de deficienţe şi s-au aplicat 2.728 de sancţiuni contravenţionale. La un angajator din judeţul Dolj a fost oprit din funcţiune un echipament de muncă pentru că exista pericol iminent de accidentare.

Pentru remedierea deficienţelor constatate, inspectorii de muncă au dispus 2.867 de măsuri cu termene fixe de raportare a modului de rezolvare.

Cele mai frecvente deficienţe în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă constatate la operatorii economici au fost: lipsa instruirii individuale a lucrătorilor, instruirea necorespunzătoare în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, lipsa măsurilor necesare pentru acordarea primului ajutor în caz de accidentare, neefectuarea controlului medical periodic la angajare.

Inspecţia Muncii va continua acţiunile de control prin inspectoratele teritoriale de muncă. De asemenea, se va urmări modul de îndeplinire a măsurilor dispuse de inspectorii de muncă.

 

Sursa: Agerpres Social

Recomandările redacției