Datorită răspândirii Covid 19, în acest an inspecțiile de grad și susținerea lucrărilor metodico-științifice pentru gradul I vor avea loc exclusiv online, potrivit Adresei 35921/14.10.2020 a Ministerului Educa­ției. Documentul prevede și procedura de lucru în acest caz, directorii de școli fiind responsabili de transmiterea linkurilor pentru clasa online la care are loc inspecția către inspectori și membrii comisiei. Inspectorii se vor conecta în platformă la fel ca elevii.
„Inspecțiile școlare speciale din cadrul examenului pentru obținerea sau echivalarea gradului didactic I și pentru obținerea gradului didactic II, precum și susținerea lucrării metodico- științifice din cadrul examenului pentru acordarea gradului didactic I se realizează în sistem online, având în vedere atât specificul organizării și desfășurării, cât și finalitățile acestor activități didactice”, potrivit adresei oficiale.
De asemenea inspecțiile nu se vor înregistra. „Organizarea și desfășurarea activităților de inspecție școlară nu se înregistrează, ci se consemnează în documentele de inspecție prevăzute în metodologiile și regulamentele specifice”, se mai arată în circulara de la minister.
Iar celelalte inspecții pot fi organizate și în sistem online.
„Inspecțiile de specialitate din cadrul examenul pentru definitivare învățământ, inspecțiile școlare curente în cadrul examenului pentru obținerea sau evaluarea gradului didactic I și pentru obținerea gradului didactic II se pot organiza și desfășura și în sistem online, potrivit prevederilor metodologice specifice.
Inspecțiile școlare de specialitate și alte tipuri de inspecție școlară legale prevăzute se pot organiza și desfășura și în sistem online, potrivit prevederilor metodologice specifice și conformitate cu procedurile elaborată la nivelul fiecărui inspectorat școlar și aprobate de Consiliul de administrație”, prevede documentul.
Pentru organizarea și desfășurarea acti­vității de inspecție școlară în sistem online, se vor avea în vedere următoarele situații:
Dacă unitatea de învățământ este în scenariul verde – adică elevi și cadrele didactice participă la cursuri în cadrul unității de învățământ.
Directorul/directorul adjunct al unității de învățământ în care este încadrat cadrul didactic inspectat/candidatul transmite inspectoratului școlar/tuturor membrilor comisiei, cu 3 zile înainte de data programată pentru desfășurarea inspecției, pe e-mail, cu solicitarea confirmării de primire, toate informațiile necesare pentru accesul la platformă sau aplicația informatică utilizată de unitatea școlară în procesul de învățământ, inclusiv link-ul de conectare pentru activitatea online meeting.
În situația în care unitatea de învățământ nu dispune în toate sălile de clasă de logistica necesară organizării și desfășurării online activităților didactice, inspectoratul școlar va face demersurile care se impun pentru amenajarea unei săli de clasă destinate activităților didactice de tip inspecție școlară/practică pedagogică/ altor activități din categoria activităților de formare continuă, care va fi dotată corespunzător.
Acolo unde unitatea de învățământ este în scenariul galben- hibrid
Directorul/directorul adjunct al unității de învățământ în care este încadrat cadrul didactic inspectat/candidatul transmite inspectoratului școlar/tuturor membrilor comisiei, cu 3 zile înainte de data programată pentru desfășurarea inspecției, pe e-mail, cu solicitarea confirmării de primire, toate informațiile necesare pentru accesul la platformă sau aplicația informatică utilizată de unitatea școlară în procesul de învățământ, inclusiv link-ul de conectare pentru activitatea online meeting.
Inspectorul școlar/membrii comisiei se vor conecta respectând același algoritm ca și grupa de elevi care învață în sistem online
Dacă unitatea de învățământ este în scenariul roșu – 100% online
Directorul/directorul adjunct al unității de învățământ în care este încadrat cadrul didactic inspectat/candidatul transmite inspectoratului școlar/tuturor membrilor comisiei, cu 3 zile înainte de data programată pentru desfășurarea inspecției, pe e-mail, cu solicitarea confirmării de primire, toate informațiile necesare pentru accesul la platformă sau aplicația informatică utilizată de unitatea școlară în procesul de învățământ, inclusiv link-ul de conectare pentru activitatea online meeting. Inspectorul școlar sau membrii comisiei se vor conecta respectând același algoritm ca și grupa de elevi care învață în sistem online, prin afiliere la clasa/clasele virtuale la care se desfășoară inspecția.
În oricare dintre situațiile posibile, prezentate mai sus, orice modificare sau eroare de conectare sau alte situații neprevăzute care intervin în organizarea și desfășurarea inspecție se vor semnala de către conducerea unității de învățământ care, împreună cu inspectorul școlar/comisia care realizează inspecția, identifică și adoptă o soluție alternativă pentru finalizarea activității, fapt care se va consemna în documentele de inspecție: proces-verbal, notă, raport”, prevede procedura.
Pentru profesorii care nu au instrumente de desfășurare a lecțiilor online, școala poate asigura gratuit aceste echipamente sau se pot face cursurile din școală.
„Cadrelor didactice care nu dispun de mijloace adecvate organizării și desfășurării procesului de predare învă­țare evaluare prin intermediul tehno­- logiei li se va asigura accesul la echipamentele unității de învățământ, fie prin acordarea cu titlu de folosință gratuită pe perioadă determinată unor echipamente și servicii (conexiune la internet, suporturi de stocare etc), pentru desfășurarea cursurilor online, fie prin facilitarea participării la cursuri din cadrul unității de învățământ, ca în situațiile de scenariu didactic hibrid”, mai scrie în adresa respectivă.
În anul școlar anterior inspecțiile pentru gradele didactice/definitivat au fost anulate, nu au mai fost cerute pentru participarea la examene/concurs pentru perioada în care școala s-a desfășurat exclusiv online, din aprilie până în iunie, în unele cazuri inspecțile fiind echivalate.
 

Recomandările redacției