examenInspectoratul de Poliţie Judeţean Arad organizează în data de 25 Iunie 2013, la ora 09.00, la sediul unităţii, examen de atestare a calităţii de detectiv particular. Dosarele întocmite in vederea participării la examen pot fi depuse până la data de 19 Iunie 2013, la Serviciul de Investigaţii Criminale, la Secretariat.
Poate dobândi calitatea de detectiv particular persoana care îndeplineşte următoarele condiţii: are cetăţenia română sau cetăţenia unuia dintre statele membre ale Uniunii Europene ori ale Spațiului Economic European; posedă cel puţin studii medii și este absolventă a unei școli postliceale de detectivi sau a îndeplinit funcţia de poliţist ori lucrător în cadrul unor instituţii publice cu atribuţii în domeniul apă­rării, ordinii publice sau siguranţei naţionale, ori este absolventă a unei instituţii de învăţământ superior; este aptă din punct de vedere medical; care să nu fi fost condamnată pentru infracţiuni săvârşite cu intenţie; care nu desfăşoară o activitate care implică exerciţiul autori­- tăţii publice; a obţinut avizul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Arad sau al D.G.P.M.B., după caz; a promovat examenul de atestare a calităţii de detectiv particular, conform prevederilor art. 7, ori deţine un certificat de calificare în această profesie sau un atestat similar eliberat în unul dintre statele membre ale Uniunii Europene şi ale Spaţiului Economic European. Informaţii suplimentare pot fi ob­ţinute la sediul IPJ Arad sau pe site-ul inspectoratului.
(C.G.)

Recomandările redacției