claseiConducerea Inspectoratului Şcolar Judeţean Arad ia atitudine faţă de problema ilegală a colectării fondului clasei sau al şcolii, în urma demascării la nivel naţional a mai multor cadre didactice, prinse că puneau presiune asupra părinţilor sau, şi mai grav, a elevilor. Aceştia din urmă erau hărţuiţi de către diriginţii lor, în special la orele de dirigenţie, în cadrul cărora, în mod normal, ar trebui dezbătute cu totul alte proble­me decât cele financiare, să îşi întrebe acasă părinţii când au de gând să aducă banii pentru fondurile clasei şi a şcolii.  Cu anumite excepţii, acelaşi lucru se petrece şi în majoritatea unităţilor de învăţământ din Arad, principala preocupare a unor profesori care sunt şi diri­ginţi fiind aceea a colectării de fonduri ilegale. Ce este şi mai grav, elevii ai căror părinţi întârzie cu banii, sunt „traşi de urechi“ de diriginţi, pentru „nesimţirea“ părinţilor.
„În cadrul săptămânii trecute am avut o întâlnire cu directorii unită­ţilor de învăţământ, cărora le-am ce­rut să avertizeze cadrele didactice să respecte metodologia. Mă refer aici în special la diriginţi şi învăţători, cărora le transmit că fondurile sunt benevole şi reprezintă o preocupare strict a părinţilor. Tocmai de aceea, miercuri, vom avea o şedinţă şi cu preşedinţii comitetelor de părinţi pentru a lămuri toate aspectele legate de colectarea fondului clasei sau al şcolii. Cadrelor didactice le-am cerut să nu facă nici mă­car propuneri sau sugestii în pri­vinţa banilor, deşi metodologia permite acest lucru“, ne-a declarat Claudius Mladin, inspectorul şcolar general al judeţului Arad.
Conform Legii Educaţiei şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar „dirigintele sau învăţătorul organizează întâlniri şi discuţii cu pă­rinţii, atrage persoane fizice sau juridice care, prin contribuţii financiare sau materiale, susţin programe de modernizare a activităţii educative şi a bazei materiale din clasă şi din şcoa­lă“. De asemenea, comitetul de părinţi al clasei „sprijină conducerea unităţii de învăţământ şi dirigintele/învăţătorul în întreţinerea, dezvoltarea şi modernizarea bazei materiale a clasei şi a unităţii de învăţământ. Comitetul de părinţi poate propune, în adunarea generală, dacă se consideră necesar, o sumă minimă prin care părinţii elevilor clasei să contribuie la întreţinerea, dezvoltarea şi modernizarea bazei materiale a clasei sau a unităţii de învăţământ“. Se atrage însă atenţia: „Contribuţia financiară nu este obligatorie, iar neachitarea acesteia nu poate limi­ta, în nici un caz, exercitarea de către elevi a drepturilor prevăzute de prezentul regulament şi de prevederile legale în vigoare. Informarea celor implicaţi cu privire la conţinutul aces­tui articol legal este obligatorie. Contribuţia se colectează şi se administrează numai de către comitetul de părinţi, fără implicarea ca­drelor didactice. Este interzisă implicarea elevilor în strângerea fondurilor. Dirigintelui/învăţătorului îi este interzis să opereze cu aceste fonduri. Sponsorizarea clasei sau a unităţii de învăţământ nu atrage după sine drepturi în plus pentru anumiţi elevi. Se interzice iniţierea, de către şcoală sau de către părinţi, a oricărei discuţii cu elevii în vederea colectării şi administrării fondurilor comitetului de părinţi“.
After school va deveni program social
În momentul de faţă un număr de 21 de unităţi de învăţământ din judeţul Arad au avizate programe de after school. Programele sunt susţinute financiar în totalitate de către părinţi. „Încercăm, cu sprijinul administraţiilor locale, să extindem acest program astfel încât să devină accesibil pentru copiii care provin din familii cu probleme sociale. Mă refer aici în special la localităţile unde au fost desfiinţate şcolile“, susţine Mladin.
Liceele tehnologice, în pragul desfiinţării
Conducerea ISJ Arad trage un semnal de alarmă în privinţa destinului pe care îl vor avea liceele tehnologice, dacă nu se schimbă ceva. „În următorii cinci-şapte ani, vom avea unităţi de învăţământ pe care vom fi nevoiţi să punem lacătul. Liceele nu reuşesc să realizeze clasele de teh­nologic. O soluţie ar fi reducerea cla­selor teoretice, ai căror elevi să se regăsească în cele tehnologice“, a punctat Mladin.
O altă problemă a învăţământului arădean este aceea că 60% din unităţile de învăţământ nu reuşesc să se încadreze în buget.

Recomandările redacției