Inspectoratul Şcolar Judeţean Arad va înăspri inspecţiile şcolare în acest an

0
362

inspectiiUnităţile de învăţământ din Arad vor avea parte de mai multe controale din partea Inspectoratului Şcolar Ju­deţean în cadrul acestui an şcolar. Conducerea inspectoratului susţine că punerea accentului pe controale se datorează faptului că în ultimul timp nu s-au efectuat schimbări majore în procesul de învăţământ, ca atare nu este nevoie ca partea de îndrumare să mai fie atât de pronunţată. „Inspectoratele şcolare, ca organe descentralizate de specialitate, subordonate Ministerului Educaţiei, urmăresc modul de organizare şi de funcţio­nare a reţelei de învăţământ preuniversitar, în conformitate cu politica educaţională la nivel naţional, asigură aplicarea legislaţiei în organizarea, conducerea şi desfăşurarea procesului de învăţământ, asigură calitatea învăţământului şi respec­tarea standardelor naţionale prin inspecţia şcolară. Inspecţia şcolară reprezintă un ansamblu de acţiuni care urmăresc îndrumarea, controlul şi evaluarea activităţii desfăşurate de cadrele didactice, conducerile unităţilor de învăţământ în cadrul procesului de învăţământ. Cum în ultimul timp nu au avut loc schimbări semnificative în sistem, ne dorim ca în acest an şcolar să punem un accent mai pronunţat pe activitatea de control. În cursul anului şcolar trecut toate unităţile de învăţământ au fost inspectate cel puţin o dată“, ne-a declarat prof. Claudius Mladin, inspectorul şcolar general al judeţului Arad.
Inspecţia şcolară asigură o evaluare externă de proces a calităţii şi a nivelului atingerii standardelor educaţionale şi se desfăşoară prin acţiuni specifice proiectate şi realizate la nivelul unităţii de învăţământ, al Inspectoratului Şcolar şi al Ministerului Educaţiei.
Scopul inspecţiei şcolare este sprijinirea unităţilor de învăţământ şi a personalului didactic în creşterea calităţii procesului educativ prin consiliere şi revizuire continuă, precum şi sprijinirea evaluării calităţii ofertei educaţionale şi a nivelului de performanţă atins de elevi, prin furnizarea către cei în drept a rapoartelor de inspecţie.
„Obiectivul principal al inspecţiei şcolare îl constituie creşterea eficienţei şi a calităţii procesului de învăţământ prin realizarea finalităţilor educaţiei. Finalităţile inspecţiei şcolare sunt următoarele: res­- tructurarea şi reorganizarea siste­- mului de învăţământ în vederea eficientizării; îmbunătăţirea calităţii procesului de predare-învăţare; ame­liorarea calităţii managementului educaţional la toate nivelele; sprijinirea şi încurajarea dezvoltării individuale a elevilor şi formarea ati­- tudinii pozitive a acestora faţă de educaţia pe care le-o furnizează şcoala; eficientizarea modalităţilor de evaluare internă; îmbunătăţirea comunicării intra şi interinstituţionale şi la nivelul comunităţii; eficien­tizarea parteneriatului educaţio­nal; aplicarea corectă a legislaţiei în vigoare şi a regulamentelor; promovarea autoevaluării în rândul unită­- ţilor de învăţământ, în vederea îmbunătăţirii continue a procesului instructiv-educativ şi atingerii standardelor de calitate; formarea bazelor de date privind inspecţia şcolară, necesare diagnosticării stării învăţământului; informarea conducerii Ministerului Educaţiei în legătură cu calitatea şi standardele atinse; schim­barea mentalităţii asupra inspecţiei şcolare în raport cu noua filozofie a acestei activităţi; elaborarea, completarea şi modificarea legislaţiei şi a actelor normative prin feed-back-ul asigurat de inspecţia şcolară“, susţine Claudius Mladin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.