SyntekExifImageTitleÎntrucât prin adresa Primăriei Arad, se respinge propunerea Inspectoratului Şcolar Judeţean de modificare a reţelei şcolare pentru anul 2014-2015, Consiliul de Adimistrație al ISJ nu a acordat avizul conform și a solicitat Primăriei să-și reanalizeze propunerile. „ISJ a cerut Primăriei să refacă  reţeaua şcolară a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular din raza teritorială a municipiului Arad pentru anul şcolar 2014-2015, în condiţiile legii. Pentru emiterea avizului conform privind organizarea reţelei şcolare, Inspectoratul şcolar ţine cont de calitatea educaţiei furnizată de unităţile de învăţământ, eficienţa utilizării resurselor financiare, materiale şi umane, încadrarea unităţii cu personalitate juridică în numărul de posturi aprobat, corelat cu numărul de elevi“, ne-a declarat prof. Claudius Mladin, inspectorul şcolar general al Aradului.
În 20 noiembrie 2013, în vederea emiterii avizului conform, cu caracter obligatoriu, ISJ Arad a transmis adrese către Consiliul Judeţean Arad şi Consiliile locale din municipiu şi judeţ, prin care s-a solicitat Proiectul privind organizarea sau reorganizarea reţelei şcolare  a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi  particular pentru anul şcolar 2014-2015, în vederea desfăşurării demersurilor pentru fundamentarea proiectului planului de şcolarizare pentru anul şcolar următor. De asemenea, ISJ Arad a transmis sugestii de reorganizare a reţelei şcolare.
Consiliul de Administrație al ISJ Arad a analizat în ședința de marţi, 17.12.2013, aceste propuneri, care în majoritate erau în concordanță cu propunerile ISJ Arad, cu excepția propunerii Primăriei Arad. „Analizând varianta transmisă de Primăria Arad, Consiliul de Administraţie al ISJ a constatat următoarele: din propunerea Primăriei, în cadrul reţelei unităţilor de învăţământ particular au fost omise trei structuri arondate unor unităţi cu personalitate juridică. De asemenea, a fost omisă o unitate de învăţământ de nivel gimnazial special, cu personalitate juridică, Centrul Şcolar Pentru Educaţie Incluzivă, Arad. Aşadar, autoritatea administraţiei publice a municipiului Arad (Consiliul Local al Municipiului Arad) stabileşte  reţeaua şcolară a unităţilor de învăţământ de stat şi particular a Municipiului Arad, cu excepţia învăţământului special liceal şi special postliceal“, a mai punctat Mladin.
În cazul unităţilor şcolare de stat din municipiul Arad, cu excepţia celor două licee vocaţionale ale celor două culte religioase – ortodox şi penticostal, singura unitate de învăţământ care nu îndeplineşte condiţia prevăzută de Legea educaţiei naţionale este Liceul Tehnologic Iuliu Moldovan care a reuşit, cu  mare dificultate,  să funcţioneze  în condiţiile impuse de lege , luându-se  în calcul persoanele private de libertate şi şcolarizate în Penitenciarul Arad la învăţământul liceal.
De asemenea, Liceul Tehnologic „Iuliu Moldovan” nu s-a încadrat în cheltuielile de personal aprobate, conform costului standard, datorită numărului mic de elevi, care a scăzut dramatic, în fiecare an.
În vederea soluţionării acestei situaţii, Inspectoratul Şcolar Judeţean Arad a formulat o propunere de a reorganiza această unitate care nu va mai avea personalitate juridică, prin fuziunea acesteia prin absorbţie de către Colegiul Tehnic de Construcţii şi Protecţia Mediului Arad.
„În urma reorganizării acestor unităţi, respectiv al reţelei şcolare,  la nivelul Colegiului Tehnic de Construcţii şi Protecţia Mediului Arad,  nu s-ar exclude posibilitatea şcolarizării, în continuare, în profilurile, domeniile şi calificările pe care le deţine, în prezent, Liceul  Tehnologic «Iuliu Moldovan» Arad, astfel, încât elevii vor avea în continuare posibilitatea dobândirii acestor calificări, în cazul în care vor opta pentru acest lucru“, a mai declarat Claudius Mladin.
(G.A.)

  • A.Pop spune:

    O singura intrebare – de ce dispar comentariile la articole ? Nu convin celor care platesc pentru publicarea lor ?

Comentariile sunt închise.

Recomandările redacției