La sediul Inspectoratului Școlar Județean Arad a avut loc conferința de lansare a proiectului „Educație de calitate pentru toți”, conferință organizată de instituție în parteneriat cu Casa Corpului Didactic „Alexandru Gavra” și o companie privată.
Proiectul „Educație de calitate pentru toți” a fost cofinan­țat din Fondul Social Euro­pean prin Proiectul Operațional Capital Uman 2014-2020 și își propune creșterea calității servi­-ciilor educaționale în școlile ară­dene, în vederea reducerii și prevenirii abandonului școlar timpuriu, precum și promovarea accesului egal la educație. Valoarea totală a proiectului e de 6.366.493,40 de lei, suma de 5.342.836,99 de lei fiind acoperită prin finanțare eu­ro­peană. Cu privire la suma rămasă, se poate spune că 230.288, 08 de lei vin de la bugetul național și 793.368,33 lei reprezintă contribuția beneficiarului. Proiectul a fost demarat de Guvernul României, Ministerul Fon­- durilor Europene și Ministerul Educației Naționale, prin Inspec­toratul Școlar Arad, la 20 aprilie 2018, în urma unei analize de nevoi, realizată în cadrul IȘJ.
Implementarea proiectului se va face la nivel județean, fiind vizați 200 de preșcolari și 480 de elevi din cadrul a zece unități de învățământ din județul Arad: Școala Gimnazială „Al. Mocioni” Birchiș, Școala Gimnazială „Ilarion Felea” din Arad, Școala Gimnazială nr. 2 Curtici, Școala Gimnazială „Simonyi Imre” Satu Nou-Mișca, Școala Gimnazială Fântânele, Școala Gimnazială Vânători, Școala Gimnazială „Mihai Veliciu” Șepreuș, Școala Gimnazială Sântana, Școala Gimnazială Fiscut – Șagu și Școala Gimnazială „Patrichie Popescu” din Bata.
Inițiatorii sunt destul de optimiști în ceea ce privește rezultatele eforturilor lor: „Pro­- iectul va genera un efect pozitiv pe termen lung prin creșterea numărului copiilor/elevilor care promovează nivelurile învățământului obligatoriu – primar, respectiv secundar – și acced în nivelul superior, implicit și prin creșterea șanselor acestora de integrare în piața muncii, prin dobândirea competentelor de bază. Urmărim men­ținerea în sistemul de învă­- țământ a persoanelor cu risc de abandon și creșterea șanselor acestora de dobândire a competențelor necesare integrării pe piața muncii”, a declarat prof. dr. Anca Stoenes­cu, inspector școlar general delegat și manager al proiectului.

Recomandările redacției