mladinConducerea Inspectoratului Şcolar Judeţean Arad a trimis o adresă către toate unităţile de învăţământ, prin care li se atrage atenţia directorilor că vor fi traşi la răspundere în cazul în care vor fi organizate activităţi cu iz politic în şcoli. „Informăm comunitatea locală că, în conformitate cu prevederile ART. 7 (1) din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, în unităţile, în instituţiile de învăţământ şi în toate spaţiile destinate educaţiei şi formării profesionale sunt interzise activităţile care încalcă normele de moralitate şi orice activităţi care pot pune în pericol sănătatea şi integritatea fizică sau psihică a copiilor şi a tinerilor, respectiv a personalului didactic, didactic auxiliar şi nedidactic, precum şi activităţile de natură politică. Inspectoratul Şcolar Judeţean Arad nu aprobă organizarea în spaţiul unităţilor de învăţământ a altor activităţi decât cele de natură educativă, destinate cadrelor didactice, elevilor şi părinţilor. Directorii unităţilor de învăţământ preuniversitar sunt direct răspunzători de activităţile desfăşurate în spaţiul şcolar“, susţine prof. Claudius Mladin, inspectorul şcolar general al judeţului Arad.

Recomandările redacției