Inspectorii AJFP Arad au descoperit prejudicii de peste 93 de milioane de lei

0
230

Arusti internetInspectorii Administrației Județene a Finanțelor Publice (AJFP) Arad, care se ocupă de control, au avut un început de an plin. În primele patru luni au efectuat 432 de acțiuni, fiind vorba atât de inspecţii fiscale generale, inspecţii fiscale parţiale, controale inopinate, controale încrucişate, care au avut ca scop depistarea, limitarea, prevenirea şi ţinerea sub control a fenomenelor de evaziune şi fraudă fiscală. Per total, valoarea sumelor suplimentare stabilite în urma inspecţiilor făcute a fost de 120.739.000 lei, dar trebuie menționat că valoarea obliga­țiilor principale, adică diferențe de impozit și taxe calculate față de obligațiile bugetare declarate de contribuabili a fost de 93.849.000 lei. La această sumă se adaugă dobânzi și penalități de întârziere de 25.899.000 lei, amezi de 315.000 lei și bunuri confiscate de 676.000 lei.
Două au fost cazurile mai deosebite cu care s-au confruntat în ultimele luni inspectorii AJFP Arad, cel al unui agent economic din București, care avea ca obiect de activitate „Fabricarea de construcţii metalice şi părţi componente ale structurilor metalice” și cel al unei firme din Arad ce se ocupă cu vânzarea de carburanți.
Prejudiciu imens  descoperit în urma unei delegări de competență
În cazul societății din București, controlul a fost efectuat în baza unei delegări de competență dispusă de Direcția Generală de Inspecție Fiscală. „Un agent economic din municipiul Bucureşti a făcut obiectul inspecţiei fiscale parţiale pentru verificarea modului de calculare, declarare şi achitare a impozitului pe profit și a taxei pe valoarea adăugată la bu­getul general consolidat al statului. Perioada verificată a fost cuprinsă între 1 ia­nua­rie 2011 și 31 iulie 2014. În urma inspecţiei fiscale s-au stabilit obligaţii fiscale suplimentare de 42.568.257 lei. S-a constata că societa­tea trebuia să plătească în plus un impozit pe profit de 12.069.265 lei, o taxă pe valoarea adăugată de 18.974.184 lei și accesorii de 11.524.808 lei”, a decla­rat Călin Arusti, purtătorul de cuvânt al AJFP Arad.
Din verificarea efectuată s-a constatat că societatea nu  a putut prezenta documente justificative pentru achiziţiile de bunuri și servicii, drept pentru care nu  s-a putut acorda dreptul de deducere la calculul profitului impozabil pentru cheltuielile efectuate de societate cu achiziţia bunurilor și serviciilor cu pricina. Astfel, organele de inspecţie fiscală au estimat un impozit pe pro-fit suplimentar în sumă de 12.069.265 lei şi au calculat accesorii aferente în sumă de 4.338.543 lei. „Organele de inspecţie fiscală au stabilit prin estimare livrările de bunuri/servicii declarate de către societate prin decontul de TVA, respectiv declaraţia 394, rezultând taxă pe valoarea adăugată su­plimentar estimat în sumă de 18.974.184 lei şi acce­sorii aferente în sumă de 7.186.265 lei. Pentru omisiunea în tot sau în parte a evidenţierii în contabilitate a operaţiunilor comerciale efectuate sau a venituri-   lor realizate precum şi evidenţierea cheltuielilor care nu au la bază operaţiuni reale ori evidenţierea altor operaţiuni fictive, organele de inspecţie fiscală au întocmit sesizarea penală, conform prevederilor art. 9 alin. (1) lit. b) şi c) din Legea nr. 241/2005”, a ținut să precizeze Arusti.
Un control parțial cu rezultate
În ceea ce privește firma din Arad, aceasta a făcut obiectul unei inspecţii fiscale parţiale pentru verificarea modului de calculare, declarare şi achitare a impozitului pe profit şi a taxei pe valoarea adăugată, perioada verificată fiind cuprinsă între 1 ianuarie 2011 și 31 decembrie 2013. Astfel, a fost stabilit un impozit suplimentar pe profit de 2.101.325 lei, o taxă pe valoa­rea adăugată suplimentară de 3.726.366 lei și accesorii de 1.765.993 lei, firma cu pricina trezindu-se că are în total de plată suma de 7.593.684 lei. „Din verificarea efectu­ată s-a constatat că societatea nu a pus la dispoziţia organelor de inspecţie fiscală toate documentele justificative aferente opera­- ţiunilor efectuate (achiziţii interne şi intracomunitare de bunuri şi servicii). Societatea a înregistrat în evidenţa contabilă achiziţia de prestări servicii pentru care nu poate justifica cu do­cumente necesitatea efectuării acestora în folosul operaţiunilor sale taxabile. Totodată, societatea a efectuat tranzacţii cu diverşi furnizori din ţară care nu au un comportament fiscal adecvat (societăţi de tip fantomă). Drept urmare, organele de inspecţie fiscală au redimensionat masa impozabilă prin trecerea pe cheltuieli nedeductibile fiscal a sumelor trecute în mod eronat pe cheltuieli, rezultând un impozit pe profit suplimentar în sumă de 2.101.325 lei şi acce-sorii aferente în sumă de 1.103.171 lei. Având în vedere constatările prezentate, organele de inspecţie fiscală au recalculat masa impozabilă aferentă taxei pe valoarea adăugată, rezultând taxa pe valoarea adăugată suplimentar în sumă de 3.726.366 lei şi accesorii în sumă de 662.822 lei”, susține Călin Arusti. De menționat că și în acest caz a fost întocmită o sesizare penală.
Firmele fantomă rămân la modă
În încheiere, trebuie spus că la nivelul Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice Timișoara au fost înaintate, în primele patru luni ale anului, 97 de sesizări penale privind cazuri de mare evaziune, valoarea prejudiciilor descoperite fiind de peste 552.429.912 lei. Conform re­prezentanților instituției, valoarea prejudiciilor desco­pe- rite este cu 443% mai mare fată de aceeași perioadă a anului trecut. Dintre cele 97 de sesizări penale înaintate organelor de urmărire penală, în primele patru luni ale anului, 39 vizează operatori economici de tip fantomă care au adus prejudicii de aproximativ 61.104.085 lei.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.