Val de controale au loc în pieţele arădene în aceste zile. Inspectorii de muncă din cadrul ITM Arad verifică dacă sunt respectate dispozițiile legale cu privire la deținerea, transportul, manipularea, depozitarea sau comercializarea articolelor pirotehnice, de către agenții economici care desfășoară astfel de activități.

Și anul acesta, acţiunea este motivată de unele evenimente grave petrecute în anii anteriori în țară şi străinătate, care s-au soldat cu explozii şi incendii de mari proporţii la depozite de articole pirotehnice, provocând mari pagube materiale şi uneori chiar victime.

Un alt motiv care a determinat demararea acestei acțiuni este și faptul că, de sărbători, se înregistrează cazuri frecvente de vătămări corporale, produse prin utilizarea articolelor pirotehnice de către tineri, mai ales de cei care au vârsta sub 18 ani.

Controalele vizează în special aspecte cu privire la modul de depozitare și manipulare, la modul de etichetare a acestor produse, inclusiv dacă au inscripționate în limba română instrucțiuni de utilizare, categoria din care fac parte, termenul de garanție precum și pericolele pe care le poate genera păstrarea, depozitarea, manipularea sau folosirea lor neconformă.

,,Atragem, din nou, atenția tuturor factorilor implicați că nerespectarea dispozițiilor legale în materie poate atrage atât răspunderea penală cât și răspunderea contravențională a celor vinovați.

Astfel, constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă, orice operațiuni cu articole pirotehnice efectuate fără drept, comercializarea articolelor pirotehnice din categoriile 1 și P1 către persoane care nu au împlinit vârsta de 18 ani precum și a articolelor pirotehnice destinate a fi utilizate doar de către pirotehnicieni’’, precizează reprezentanţii ITM Arad.

De asemenea, amenzile de care sunt pasibili cei care încalcă legea sunt cuprinse între 1000 lei și 7500 lei, în cazul contravenienților persoane juridice, limitele minime și maxime ale amenzilor majorându-se cu 100%.

Recomandările redacției