DSVSAO acţiune de control a inspectorilor din cadrul Direcţiei Sanitar-Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor (DSVSA) care s-a desfăşurat la cele patru târguri de animale autorizate din judeţ (Pâncota, Beliu, Chişineu-Criş şi Hălmagiu) s-a soldat cu 39 de amenzi contravenţionale în valoare de 15.300 lei. Potrivit lui Viorel Agud, directorul DSVSA, la Pâncota s-au descoperit o serie de deficienţe care au dus la suspendarea temporară a activităţii târgului de animale. „Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Arad a emis o ordonanţă de suspendare temporară a activităţii târgului de ani­- male şi a întocmit un proces verbal de consta­tare în care au fost stabilite măsuri, ter­mene şi responsabilităţi pentru remedierea deficien­ţelor. În urma verificărilor efectuate la animale privind crotalierea şi prezentarea documen­telor sanitar-veterinare însoţitoare, au fost aplicate 21 sancţiuni contravenţionale în va­loare de 9.900 lei”, susţine Agud. De asemenea, crescătorii şi comercianţii de animale găsiţi la Chişineu-Criş au primit zece sancţiuni, în valoare de 4.680 lei, în timp ce la Hălmagiu au fost aplicare cinci amenzi, în valoare de 720 lei. „La târgul de animale a fost întocmit un proces verbal de constatare în care au fost stabilite măsurile, termenele şi responsabilităţile pentru remedierea deficienţelor”, a mai spus Agud. De men­ţionat că la Beliu au fost aplicate doar trei aver­- tismente comercianţilor de animale. „Conform le­gislaţiei în vigoare, comercializarea animalelor din speciile bovine, ovine, caprine, porcine sau cabaline, se face numai cu animale crotaliate/ microcipate, însoţite de documente sanitar-ve­terinare, formulare de mişcare pentru toate speciile, paşapoarte pentru bovine şi ecvine; certificate de sănătate pentru porcine şi ecvine, eliberate de medicul veterinar de liberă practică împuternicit din localitatea de domiciliu al proprietarilor de animale”, a încheiat Agud.
Autorităţile locale din Pâncota, unde s-a luat măsura cea mai dură, susţin că deficienţele au fost remediate, astfel încât astăzi târgul se poate desfăşura în condiţii normale. „Deficiențele constatate în urma controlului efectuat de Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Arad au fost remediate în zilele imediat următoare și am trimis o informare despre acest lucru la organul de control. De asemenea, am încheiat joi un contract cu medicul veterinar pentru a asigura procedura necesară referitoare la «mișcarea animalelor», acțiune de care am informat de asemenea DSVSA. Prin urmare târgul din această sâmbătă nu este suspendat, va avea loc conform programării“, susţine Dan Pocrişer, viceprimarul oraşului Pâncota.
Florica Bunaciu
Lucian Şerban

Recomandările redacției